Informacje bieżące

W związku z problemami technicznymi zmieniony został adres e-mail konferencji. Aktualny adres to: mes@mes2009.pl

Informujemy, że Konferencja osiągnęła zaplanowany limit zgłoszeń, jednak możliwe są jeszcze dodatkowe zgłoszenia w miarę wolnych miejsc hotelowych, w terminie do 15.09.2009 (zakładka Zgłoszenia).Termin konferencji: 20-23.10.2009
Czas trwania konferencji: 3 dni
Przyjazd: 20.10.2009 od godz. 15:00
Wyjazd: 23.10.2009 do godz. 15:00


Miejsce konferencji i warunki zakwaterowania

Konferencja odbędzie się w Hotelu*** "Nad Pisą" w Piszu.

Profesorowie mają zagwarantowane zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, a w przypadku przyjazdu z osobą towarzyszącą - w pokojach dwuosobowych.
Pozostałe osoby będą zakwaterowane w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych. W indywidualnych przypadkach zdrowotnych, prosimy o kontakt mailem z Sekretariatem Konferencji.Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, koszty publikacji, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.


Wysokość opłat konferencyjnych podano w zakładce Terminy i opłaty.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa 49
Citibank Handlowy SA
Nr rachunku:   60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Subkonto 700 1000 50 002


z dopiskiem: MES-2009, nazwiska osób, których wpłata dotyczy.
Faktura VAT będzie wystawiona po dokonaniu wpłaty, bez podpisu odbiorcy.