Komitet Naukowy

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Przewodniczący wykonawczy
prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA, Wojskowa Akademia Techniczna

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Wacław BORKOWSKI, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Krzysztof DEMS, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Członkowie
prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ, Politechnika Łódzka
prof. dr inż. Boris BLYUKHER, Indiana State University, USA
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Czesław CICHOŃ, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Edward CHLEBUS, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marian DACKO, Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Adam DACKO, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Dionizy DUDEK, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK, prof. PW, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Jan HOLNICKI-SZULC, Instytut Podst. Problemów Techniki PAN
dr inż. Jerzy JACHIMOWICZ, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr inż. Antoni JANKOWSKI, Instytut Lotnictwa
prof. dr hab. inż. Stefan JONIAK, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Zbigniew KOŁAKOWSKI, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Piotr KONDERLA, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Henryk KOPECKI, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Katarzyna KOWAL-MICHALSKA, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI, Politechnika Poznańska
dr inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODZIŃSKI, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Jerzy OSIŃSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Wiesław OSTACHOWICZ, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. inż. Zbigniew POWIERŻA, Akademia Morska w Gdyni
prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Tadeusz WEGNER, prof. PP, Politechnika Poznańska
prof. dr inż. Jerry W. WEKEZER, Florida State University, USA
prof. dr hab. inż. Edmund WITTBRODT, Politechnika Gdańska