Komitet Organizacyjny


Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY, Wojskowa Akademia Techniczna

Wiceprzewodniczący
dr inż. Piotr RYBAK, Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Wiesław KRASOŃ, Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. inż. Tomasz KUBIAK, Politechnika Łódzka

Sekretariat Konferencji
mgr Anna OLEJNICZAK

Członkowie
ek. dypl. Elżbieta KOWAL
mgr inż. Piotr SZURGOTT
mgr inż. Tomasz KUCERA
mgr Aneta OBRĘBALSKA
tech. inf. Mariusz PROKOPCZYK