Konkurs

Zgodnie z dotychczasową tradycją, w ramach konferencji MES-2009 i OUK-2009 zorganizowany zostanie konkurs na najlepszy referat.

Regulamin konkursu
 1. Referaty prezentowane na konferencji będą podlegały ocenie punktowej
  w skali 1-10.
 2. Nie są oceniane referaty problemowe.
 3. Referaty na sesjach plenarnych będą oceniane przez przewodniczących sesji.
 4. Referaty na sesjach plakatowych będą oceniane przez komisje sesji plakatowych.
 5. Wyróżnienie otrzymuje zespół autorów referatu.
 6. Komitet Naukowy na posiedzeniu po ostatniej sesji – na podstawie formularzy oceny referatów – przyzna:
     - 5 wyróżnień za najlepszy referat wygłaszany,
     - 5 wyróżnień za najlepszy referat prezentowany w formie plakatu.
 7. Przewidywane są nagrody Komitetu Naukowego za najlepsze aplikacje
  w dwóch kategoriach: cywilnej i wojskowej oraz nagrody specjalne Komitetu Organizacyjnego.
 8. Wyniki konkursu są ogłaszane na Sesji zamykającej.
 9. Dyplomy i medal przygotowywane są po konferencji i przesyłane do autorów prezentujących referaty w czasie konferencji.