Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. Marian KLASZTORNY
Tel. (022) 683 9947
Tel. kom. 605 666 565
E-mail: mklasztorny@wat.edu.pl

Sekretariat Konferencji
ek. dypl. Elżbieta KOWAL – sprawy finansowe tel. (022) 683 7536
mgr Anna OLEJNICZAK – sprawy administracyjne tel. (022) 683 7830
E-mail: mes@mes2009.pl
Fax: (022) 683 9355

Adres do korespondencji
Sekretariat MES-2009, OUK-2009
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
00-908 Warszawa 49
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2