Lista referatów

Referaty problemowe

1 prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
dr inż. Wacław Kuś, mgr inż. Adam Mrozek

KOMPUTEROWE MODELOWANIE WIELOSKALOWE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI
2

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgodziński

ODPORNOŚĆ CIENKOŚCIENNYCH KONSTRUKCJI NA OBCIĄŻENIA IMPULSOWE

3 dr inż. Andrzej Morka
MODELOWANIE PRZEBIJANIA PANCERZY NA PRZYKŁADZIE POJAZDU ŻUBR
4 prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda
NUMERICAL MODELING OF MAGNETO-RHEOLOGICAL ELASTOMERS
5 prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
dr inż. Sławomir Milewski

MESHLESS METHODS - A SOLUTION TOOL OF ENGINEERING ANALYSIS ALTERNATIVE TO THE FEM
6 prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński
MODELOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW HIPERODKSZTAŁCALNYCH


Referaty zwykłe

1

dr inż. W. Barnat, dr inż. R. Gieleta, dr inż. R. Panowicz, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNE BADANIE PANELI KOMPOZYTOWO-ELASTOMEROWYCH

2 dr inż. W. Barnat, dr inż. R. Panowicz, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda
WYBRANE ASPEKTY ENERGOCHŁONNOŚCI STRUKTUR EPO
3 dr inż. W. Barnat, dr inż. R. Gieleta, dr inż. R. Panowicz, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI PIAN METALICZNYCH OBCIĄŻONYCH IMPULSEM CIŚNIENIA
4 prof. dr hab. inż. Józef Bednarczyk, mgr inż. Tomasz Załuski
ANALIZA NUMERYCZNA ELEKTRODYNAMICZNEJ OBRÓBKI BLACH Z WYKORZYSTANIEM POŚREDNIEGO ELEMENTU SPRĘŻYSTEGO
5 mgr inż. Adam Bocian
ANALIZA TERMICZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA PRACY KORPUSÓW SILNIKÓW PRZED
I PO ZASTOSOWANIU CHIPTUNINGU
6 prof. dr hab. inż. Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław Hryciów
BADANIA NUMERYCZNE ZDERZENIA KOŁOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
Z DROGOWĄ BARIERĄ OCHRONNĄ
7 prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, dr inż. Magdalena Rucka
dr hab inż. Krzysztof Wilde, prof. PG, dr inż. Wojciech Witkowski

MODELOWANIE PROPAGACJI FAL SPRĘŻYSTYCH W WĘZŁACH KRATOWNIC PŁASKICH
8 prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz
OBLICZENIA MES PODCZAS MONITORINGU KONSTRUKCJI PRĘTOWO-CIĘGNOWEJ
9 prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, mgr inż. Maciej Malinowski, mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz
ANALIZA ZDEFORMOWANEGO ŚCIĄGU MOSTU ŁUKOWEGO
10 dr inż. Robert Czabanowski
NUMERYCZNA ANALIZA OBCIĄŻEŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW PODWOZIA
Z GĄSIENICAMI ELASTOMEROWYMI
11 dr inż. Robert Czabanowski
EKSPERYMENTALNA IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MATERIAŁÓW HIPERELASTYCZNYCH
DO OBLICZEŃ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
12 dr inż. Leszek Czechowski, dr inż. Jacek Jankowski, dr hab. inż. Tomasz Kubiak
MODELOWANIE PROCESU HARTOWANIA
13 dr inż. Adam Dacko, mgr inż. Jacek Toczyski
SZACOWANIE ODPORNOŚCI KADŁUBA SAMOLOTU NA WYBUCH WEWNĘTRZNY
14 dr inż. Adam Dacko, mgr inż. Paweł Cieśla, dr hab. inż. Piotr Czarnocki
MODELOWANIE PEWNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH DO CELÓW MES
15 dr inż. Adam Dacko, dr hab. inż. Piotr Czarnocki, dr inż. Jacek Nowak
KORELACJA MES - EKSPERYMENT W BADANIU NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH
16 prof. dr hab. inż. Marian Dacko, dr inż. Jacek Nowak
NUMERYCZNA SYMULACJA STANU PRZEMIESZCZEŃ I NAPRĘŻEŃ WYWOŁANEGO SKURCZEM BETONU W PŁYCIE O DUŻYCH ROZMIARACH
17 prof. dr hab. inż. Marian Dacko, mgr inż. Robert Brodzik
ROZKŁADY NAPRĘŻEŃ W STALOWYCH DYBLACH ŁĄCZĄCYCH BETONOWE PŁYTY LOTNISKOWE W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH
18 prof. dr hab. inż. Marian Dacko, dr inż. Wiesław Krasoń, mgr inż. Łukasz Filiks
EKSPERYMENTALNO-NUMERYCZNE BADANIA MODERNIZOWANEGO MOSTU NOŻYCOWEGO
19 dr inż. Hubert Dębski, dr inż. Jarosław Bieniaś
ANALIZA MES STRUKTURY KOMPOZYTOWEJ W WARUNKACH ZŁOŻONEGO STANU OBCIĄŻENIA - DOBÓR OPTYMALNEGO UKŁADU WARSTW LAMINATU
20 dr inż. Rafal Dalewski, dr inż. Jerzy Jachimowicz, dr hab. inż. Marek Pietrzakowski
ZASTOSOWANIE MODELI GRADIENTOWYCH W ANALIZACH POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH
21 dr inż. Agnieszka Derewońko, dr inż. Jerzy Jachimowicz, dr Elżbieta Szymczyk
mgr inż. Grzegorz Sławiński

NUMERYCZNA ANALIZA FRAGMENTU KONSTRUKCJI LOTNICZEJ ZE SZCZELINĄ
22 dr inż. Damian Derlukiewicz, dr inż. Jacek Karliński
BADANIA SYMULACYJNE WYSIĘGNIKÓW TELESKOPOWYCH DLA MASZYN GÓRNICZYCH
23 prof. dr hab. inż. Stanisław Dobrociński
STABILNOŚĆ ROZWIĄZAŃ SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH ZAGADNIEŃ DYNAMIKI
24 mgr inż. P. Dziewulski, mgr inż. W. Barnat, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda, dr A. Kiczko
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA UKŁADU DYNAMICZNEGO
SAMOCHÓD OSOBOWY – ZMODYFIKOWANA BARIERA DROGOWA
25 mgr inż. P. Dziewulski, dr inż. W. Barnat, dr A. Kiczko, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda,
prof. dr hab. inż. S. Ochelski

DOŚWIADCZALNO-NUMERYCZNA ANALIZA STALOWO-PIANOWYCH PANELI ENERGOCHŁONNYCH DO MODERNIZACJI BARIER DROGOWYCH
26 dr inż. Leszek Flis
SYMULACJA ODPORNOŚCI NA OSTRZAŁ PRÓBEK ZE STALI 10GHMBA
POCISKIEM KALIBRU 12,7 MM
27 dr inż. Leszek Flis
SYMULACJA WYTĘŻENIA PRZYLGNI RATOWNICZEJ OKRĘTU PODWODNEGO
WYWOŁANEGO NAPOREM POJAZDU RATOWNICZEGO
28 mgr inż. Elżbieta Gadalińska, dr inż. Jerzy Kaniowski, mgr inż. Wojciech Wronicz
PORÓWNANIE MODELOWANIA MES Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW BRYŁOWYCH I OSIOWOSYMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZAKUWANIA NITU NA PRASIE
29 dr hab. inż. prof. nzw. Wiesława Głodkowska, dr inż. Mariusz Ruchwa
ANALIZA STATYCZNA BELEK ŻELBETOWYCH WZMOCNIONYCH TAŚMAMI KOMPOZYTOWYMI
30 prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, dr inż. Sławomir Tkaczuk
MODELOWANIE SPOIN KLEJOWYCH W OBLICZENIACH MES
31 prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, dr inż. Marek Rośkowicz
TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA NAPRAWIANYCH POŁĄCZEŃ NITOWYCH
32 dr inż. Artur Iluk, dr inż. Jacek Karliński, dr inż. Artur Kopczyński
BADANIA DYNAMICZNE JEDNOOMEGOWYCH ELEMENTÓW CIENKOŚCIENNYCH POŁĄCZONYCH METODĄ ZGRZEWANIA OPOROWEGO
33 dr inż. Artur Iluk, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński
SYMULACJA AWARII KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ
34 dr inż. Artur Iluk
PORÓWNANIE DWÓCH KONCEPCJI POJAZDU MINOODPORNEGO OPARTEGO
NA KOMERCYJNYM PODWOZIU
35 dr inż. Krzysztof Jamroziak, dr inż. Mirosław Bocian
IDENTYFIKACJA WŁASNOŚCI PRZEBIJANYCH MATERIAŁÓW W ASPEKCIE WYBRANYCH MODELI ZDEGENEROWANYCH
36 dr inż. Jacek Jankowski, dr hab. inż. Tomasz Kubiak
ODPOWIEDŹ DYNAMICZNA CIENKOŚCIENNYCH POWŁOK STOŻKOWYCH OBCIĄŻONYCH IMPULSEM CIŚNIENIA
37 dr hab. inż. Janusz Juraszek, dr inż. Ireneusz Wróbel
ANALIZA STRUKTURALNA OBUDOWY FORMY ODLEWNICZEJ ZA POMOCĄ MES
38 mgr inż. Paweł Kaczyński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski,
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński

ANALIZA PRZYCZYN PĘKANIA USTROJU NOŚNEGO PODAWARKI W REJONIE POŁĄCZENIA DŹWIGARU NOŚNEGO Z DYSZLEM SKRĘTNYM W ASPEKCIE WYTĘŻENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ
39 dr A. Kiczko, dr inż. W. Barnat, dr inż. R. Gieleta, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda,
prof. dr hab. inż. S. Ochelski, prof. dr hab. inż. M. Klasztorny, mgr inż. P. Dziewulski,
mgr inż. P. Bogusz

WALIDACJA EKSPERYMENTALNA UDERZENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W BARIERĘ DROGOWĄ
40 prof. dr hab. inż. M. Klasztorny, dr inż. K. Kosiuczenko, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda
SYMULACJE NUMERYCZNE I ANALIZA ZADAŃ TESTOWYCH W DYNAMICE MOSTÓW KOLEJOWYCH
41 prof. dr hab. inż. M. Klasztorny, mgr inż. P. Dziewulski, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda
SYMULACJE NUMERYCZNE ZESPOLONEGO MOSTU KOLEJOWEGO OBCIĄŻONEGO POCIĄGIEM SZYBKOBIEŻNYM
42 prof. dr hab. inż. M. Klasztorny, P. Galewska
MODELOWANIE ANALITYCZNO-NUMERYCZNE I ANALIZA ZADAŃ TESTOWYCH
W DYNAMICE MOSTÓW KOLEJOWYCH
43 prof. dr hab. inż. M. Klasztorny, dr inż. R. Gieleta, P. Talarek
MODELOWANIE ANALITYCZNO-NUMERYCZNE I ANALIZA DRGAŃ MŁOTA UDAROWEGO
44 prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, mgr inż. Maciej Łoziński
ZAGADNIENIE HIERARCHICZNEGO MODELOWANIA UKŁADÓW PŁYTOWO-ŻEBROWO-SŁUPOWYCH W PROGRAMIE PL-WIN 2
45 dr inż. Andrzej Kosiara
EKSPERYMENTALNA IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU SYMULACYJNEGO UKŁADU STABILIZACJI DRGAŃ WZDŁUŻNYCH POJAZDU PRZEMYSŁOWEGO
46 dr inż. K. Kosiuczenko, dr inż. W. Barnat
SYMULACJA NUMERYCZNA POMIARU TWARDOŚCI KOMPOZYTÓW
47 dr inż. K. Kosiuczenko, dr inż. W. Barnat
ANALIZA ZDERZENIE SZTYWNEJ KULKI Z CIENKĄ POWŁOKĄ KOMPOZYTOWĄ
48 dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Jacek Łazowski, dr inż. Jerzy Małachowski,
dr hab n. med. Waldemar Pakszys

ANALIZA NUMERYCZNA PRZEPŁYWU PŁYNU W PROBÓWKO-STRZYKAWCE
49 dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Jerzy Małachowski, dr inż. Rafał Kajka
NUMERYCZNE BADANIA PORÓWNAWCZE QUASISTATYKI I DYNAMIKI PODWOZIA GŁÓWNEGO Z USZKODZENIEM
50 dr inż. Paweł Krasowski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Powierża
PRÓBA OSZACOWANIA SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA FALI UDERZENIOWEJ OD NIEKONTAKTOWEGO WYBUCHU PODWODNEGO NA ŁOŻYSKA LINII WAŁÓW OKRĘTOWYCH
51 dr inż. Janusz Krasucki, mgr inż. Michał Majewski
IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYK WARSTWY WIERZCHNIEJ W PROCESIE UDAROWEGO UTWARDZANIA LASEROWEGO LSP
52 mgr inż. Piotr Krysiak
PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE W ANALIZIE KINEMATYCZNEJ
I WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ WYSIĘGNIKA
53 dr hab. inż. Tomasz Kubiak, dr hab. inż. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
MODELOWANIE I ANALIZA MES CIENKOŚCIENNYCH SŁUPÓW O PRZEKROJACH OTWARTYCH OBCIĄŻONYCH IMPULSOWO
54 dr inż. hab. Tomasz Kubiak, dr inż. Andrzej Młotkowski,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgodziński

ANALIZA NAPRĘŻEŃ KONTAKTOWYCH W POŁĄCZENIU NITOWYM
55 dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. AMW, mgr inż. Krzysztof Świątek
BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH
NA KONSTRUKCJE MORSKIE
56 dr inż. Andrzej Leski
SYMULACJE PROCESU ROZDZIERANIA BLACH DURALOWYCH Z NUMERYCZNĄ IMPLEMENTACJĄ KRYTERIUM PĘKANIA
57 dr inż. Andrzej Leski, mgr inż. Marcin Kurdelski, dr inż. Robert Baraniecki
BADANIE TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZEJ NA PODSTAWIE OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
58 mgr inż. Marcin Lisiecki
ZASTOSOWANIE MES W BADANIU WZAJEMNEJ KOMPATYBILNOŚCI POJAZDÓW
59 dr inż. Bogusław Ładecki, mgr inż. Filip Matachowski
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA PALETY ŁADUNKOWEJ SKRZYNIOWEJ
ZE SKŁADANYMI ŚCIANKAMI
60 prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, mgr inż. Tomasz Jankowiak, mgr inż. Piotr Sielicki
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWYCH OBCIĄŻONYCH CIŚNIENIEM AKUSTYCZNYM
61 dr inż. Ewa Magnucka-Blandzi, prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki
WYBOCZENIE SPRĘŻYSTE PÓŁEK BELEK CEOWYCH WYTWARZANYCH NA ZIMNO
62 dr inż. Jerzy Małachowski
STUDIUM NUMERYCZNE ODDZIAŁYWANIA FALI DETONACYJNEJ Z ELEMENTEM RURY
63 dr inż. Radosław Mania
DYNAMICZNE ZACHOWANIE SŁUPÓW CIENKOŚCIENNYCH Z MATERIAŁÓW LEPKOPLASTYCZNYCH POD OBCIĄŻENIEM IMPULSOWYM
64 mgr inż. D. Miedzińska, dr inż. W. Szymczyk
NUMERYCZNE MODELOWANIE STRUKTUR MATERIAŁÓW PIANKOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW 2D I PRĘTOWYCH
65 mgr inż. D. Miedzińska, dr inż. J. Jachimowicz, mgr inż. P. Dziewulski
BADANIE STATECZNOŚCI POWŁOKI WALCOWEJ POD WPŁYWEM STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH OBCIĄŻEŃ ŚCISKAJĄCYCH
66 mgr inż. Andrzej Młyniec, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
FENOMENOLOGICZNY MODEL PĘKANIA WTRYSKIWANYCH ELEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH
67 dr inż. Andrzej Morka, mgr inż. Beata Jackowska
ANALIZA NUMERYCZNA OPTYMALIZACJI PANELU BALISTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU LS-OPT
68 dr inż. Wojciech Napadłek, dr inż. Krzysztof Kosiuczenko
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA ABLACYJNEGO CZYSZCZENIA LASEROWEGO STOPU
NA BAZIE NIKLU ŻS6K –WI
69 dr inż. Wojciech Napadłek, dr inż. Krzysztof Kosiuczenko
ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU TWORZENIA MIKROZASOBNIKÓW OLEJOWYCH
W ŻELIWIE SZARYM PRZY WYKORZYSTANIU ABLACJI LASEROWEJ INICJOWANEJ
DŁUGIM IMPULSEM LASERA ND: YAG
70 prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Anna Boczkowska, dr inż. Leszek Czechowski,
dr hab inż. Mieczysław Jaroniek

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA STRUKTURĘ MAGNETOREOLOGICZNEGO ELASTOMERU
71 prof. dr hab. inż. T. Niezgoda, prof. dr hab. inż. S. Ochelski, prof. dr hab. inż. M. Klasztorny,
dr inż. W. Barnat, dr A. Kiczko, mgr inż. P. Dziewulski

DOŚWIADCZALNO-NUMERYCZNA ANALIZA KOMPOZYTOWO-PIANOWYCH PANELI ENERGOCHŁONNYCH DO MODERNIZACJI BARIER DROGOWYCH
72 prof. dr hab. inż. Stanisław Ochelski, mgr inż. Paweł Bogusz
WPŁYW WYPEŁNIENIA ELASTOMERAMI ELEMENTÓW ENERGOCHŁONNYCH
NA ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA ENERGII
73 dr inż. Paweł Olejnik, prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
SYMULACJA KONTROLI AKTYWNEJ REOLOGICZNEGO MODELU KLATKI PIERSIOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TEORII REGULATORA OPTYMALNEGO ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM
74 dr inż. R. Panowicz, dr inż. W. Barnat, prof. dr hab. inż. T. Niezgoda
MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA ODKSZTAŁCALNEGO PRĘTA Z PRZESZKODĄ
75 mgr inż. Mariusz Ptak, dr inż. Jacek Karliński, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO PIESZYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD NUMERYCZNYCH
76 mgr inż. Piotr Reymer, dr inż. Andrzej Leski
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI RESZTKOWEJ BELKI OGONOWEJ ŚMIGŁOWCA
77 dr inż. Mariusz Ruchwa
OCENA ODPORNOŚCI KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ NA DZIAŁANIE WYBUCHU
78 dr inż. Mariusz Ruchwa, dr inż. Monika Matuszkiewicz
ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W OBLICZENIACH STATYCZNYCH KONSTRUKCJI CIĘGNOWYCH
79 dr inż. Magdalena Rucka
PROPAGACJA FAL SPRĘŻYSTYCH W PŁASKICH UKŁADACH RAMOWYCH: SYMULACJE NUMERYCZNE ORAZ BADANIA EKSPERYMENTALNE
80 dr inż. Anna Rudawska, dr inż. Hubert Dębski
NUMERYCZNA ANALIZA MES PROCESU ZNISZCZENIA SPOINY KLEJOWEJ W JEDNOZAKŁADKOWYM POŁĄCZENIU KLEJOWYM BLACH ALUMINIOWYCH
81 dr inż. Piotr Rybak
PANELE OCHRONNE DLA POJAZDÓW SPECJALNYCH
82 dr inż. Piotr Rybak, prof.dr hab. inż. Wacław Borkowski
IMPROWIZOWANE ŁADUNKI WYBUCHOWE W KONFRONTACJI Z OCHRONĄ PANCERNĄ
83 dr inż. Arkadiusz Sitarski, prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
ZAGADNIENIE KONTAKTU, BETON - PŁASKOWNIK WZMACNIAJĄCY
84 dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki, prof. nadzw. PWr, dr inż. Mariusz Stańco
MODERNIZACJA USTROJU NOŚNEGO ŁADOWARKO-ZWAŁOWARKI WSPOMAGANA MES
85 dr hab. inż. Marek Sperski prof. nadzw. AMW
WSTĘPNA OCENA ODPORNOŚCI PANCERZY STALOWYCH NA OSTRZAŁ POCISKAMI KARABINOWYM
86 dr inż. Bogdan Szturomski
STANOWISKO POMIAROWE DO BADANIA ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
NA OSTRZAŁ POCISKAMI KALIBRU 12,7 MM
87 dr inż. Bogdan Szturomski
BILANS ENERGETYCZNY WAHADŁA BALISTYCZNEGO
88 dr inż. Bogdan Szturomski
BADANIA ODPORNOŚCI NA OSTRZAŁ POCISKAMI KALIBRU 12,7 MM STALI 10GHMBA Z WYKORZYSTANIEM WAHADŁA BALISTYCZNEGO
89 mgr inż. Piotr Szurgott, dr inż. Lesław Kwaśniewski, prof. Jerry Wekezer
OCENA DYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA CIĘŻKIEGO POJAZDU NA ŻELBETOWY MOST
90 mgr inż. Piotr Szurgott, dr inż. Lesław Kwaśniewski , prof. Jerry Wekezer
EKSPERYMENTALNA WALIDACJA MODELU NUMERYCZNEGO CIĘŻKIEGO POJAZDU
NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
91 mgr inż. Piotr Szurgott, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Jerzy Małachowski,
prof. dr hab inż. Tadeusz Niezgoda

WPŁYW LOKALNYCH IMPERFEKCJI NA STAN ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ
W SILNIE ZDEFORMOWANYCH ELEMENTACH RUROWYCH
92 dr Elżbieta Szymczyk, dr inż. Jerzy Jachimowicz, mgr inż. Grzegorz Sławiński,
dr inż. Agnieszka Derewońko

NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU SIŁY ZAKUCIA NA DEFORMACJE NITU GRZYBKOWEGO I OTWORU NITOWEGO
93 dr Elżbieta Szymczyk, mgr inż. Grzegorz Sławiński, dr inż. Jerzy Jachimowicz,
dr inż. Agnieszka Derewońko

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ
W ZAKŁADKOWYM POŁĄCZENIU NITOWYM
94 dr inż. Wiesław Szymczyk, mgr inż. Danuta Miedzińska
NUMERYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU NISZCZENIA WYBRANYCH MODELI 3D MATERIAŁU PIANKOWEGO O PORACH OTWARTYCH
95 dr inż. Jacek Świniarski, dr hab. inż. Tadeusz Niezgodziński
OBLICZENIA NUMERYCZNE STATECZNOŚCI POWŁOK SFERYCZNYCH
96 dr inż. P. Tauzowski, dr inż J. Knabel, dr inż. R. Stocki, mgr P. V. N. Hoang
OBIEKTOWO ZORIENTOWANY SYSTEM OBLICZENIOWY STAND DO ANALIZY STOCHASTYCZNEJ I OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI
97 dr inż. Jarosław Tokarczyk, dr inż. Krzysztof Turewicz, dr inż. Grzegorz Smolnik,
dr inż. Marek Rotkegel

ANALIZA NUMERYCZNA OBCIĄŻENIA UDAROWEGO PODATNEJ OBUDOWY ŁUKOWEJ
98

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, mgr inż. Grzegorz Brożek
ZASTOSOWANIE MES DO OBLICZANIA ELEMENTÓW TYPU CRASH

99 dr hab. inż. prof. nzw. Tadeusz Wegner, mgr inż. Marek Kokot
WPŁYW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA POWIERZCHNIOWEGO NA PRZEBIEG PROCESU ODKSZTAŁCENIA PIERŚCIENIA Z MATERIAŁU O NIELINIOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
100 mgr inż. Bartłomiej Żyliński
REALIZACJA OPROGRAMOWANIA MES Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENGL


Lista referatów
lista_referatow_22062009.pdf
[160 kb]


powrót