O konferencji

Historia konferencji
Cele konferencji
Tematyka konferencji  Historia konferencji

Rok Konferencja
1996, 1997, 1998 I, II, III Spotkanie użytkowników oprogramowania MSC
1999 IV Konferencja Naukowo-Techniczna:
Programy MSC w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
2000, 2001, 2002, 2003, 2005 V, VI, VII, VIII, IX Konferencja / Sympozjum:
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
2007 X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna:
Programy MES we Wspomaganiu Analizy,
Projektowania i Wytwarzania
2009 XI Konferencja Naukowo-Techniczna:
Programy MES we Wspomaganiu Analizy,
Projektowania i Wytwarzania

V Konferencja Naukowo-Techniczna:
Odporność Udarowa Konstrukcji


  Cele konferencji

  • Rozwój metod obliczeniowych i badań eksperymentalnych w mechanice ośrodków ciągłych, mechanice konstrukcji, budowie maszyn i pojazdów.

  • Rozwój metod obliczeniowych i badań eksperymentalnych w dziedzinie odporności udarowej konstrukcji oraz pojazdów cywilnych i wojskowych.

  • Pogłębienie wiedzy w zakresie modelowania numerycznego za pomocą MES i innych metod, strategii prowadzenia obliczeń oraz możliwości zastosowań systemów obliczeń inżynierskich CAE.

  • Wymiana doświadczeń użytkowników systemów obliczeń inżynierskich CAE i wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów (sesje techniczne). Prezentacja systemów komputerowych CAD/CAM/CAE i własnych programów obliczeniowych.


  Tematyka konferencji

  • Modelowanie numeryczne za pomocą MES i innych metod oraz symulacja procesów statycznych, dynamicznych, reologicznych, termomechanicznych i innych w ośrodkach ciągłych, konstrukcjach, maszynach, pojazdach i innych układach fizycznych.

  • Badania eksperymentalne identyfikacyjne i walidacyjne konstrukcji, maszyn, pojazdów i innych układów fizycznych.

  • Odporność udarowa, bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość konstrukcji mechanicznych, budowlanych i transportowych oraz pojazdów cywilnych i wojskowych.

  • Komputerowe wspomaganie analizy, projektowania i wytwarzania materiałów, wyrobów, części maszyn i konstrukcji za pomocą systemów CAD/CAE/CAM.

  • Modelowanie i symulacja zagadnień inżynierii biomedycznej.

powrót