Organizatorzy

Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Mechaniczny
WAT
Wydzial Mechaniczny
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Instytut Podstaw Techniki
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Sieć Doskonałości „Procesy Produkcyjne” ProNet
ProNet