Referaty


Wzór rozdziału monografii i wytyczne redakcyjne


Wytyczne redakcyjne czasopism są dostępne na ich stronach internetowych, które zostały podane w poniższej tabeli.

Wykaz zamówionych zeszytów czasopism i informacja o monografii zbiorowej

Czasopismo OPJ1) Dziedzina
Journal of KONES Powertrain & Transport (http://www.ilot.edu.pl/) 6 pkt inżynieria mechaniczna
Mechanik (http://www.mechanik.media.pl/) 6 pkt inżynieria mechaniczna
Biuletyn WAT (http://www.wat.edu.pl) 6 pkt inżynieria mechaniczna
Przegląd Mechaniczny (http://www.przegladmechaniczny.pl/) 4 pkt inżynieria mechaniczna
Archives of Civil Engineering (http://ace.ippt.gov.pl/) 4 pkt inżynieria lądowa
Inżynieria i Budownictwo (http://www.zgpzitb.org.pl/) 4 pkt inżynieria lądowa
Monografia OPJ Dziedzina
monografia zbiorowa do 12 pkt
(3 pkt za referat min. 12 stron)
inżynieria mechaniczna
inżynieria lądowa

1) - OPJ – Ocena Parametryczna Jednostki