Terminy i opłaty

Zgłoszenie udziału w konferencji - termin przedłużony do

15.09.2009

Zgłoszenie referatu - termin przedłużony do

15.09.2009

Przesłanie streszczenia referatu - termin przedłużony do

15.09.2009

Informacja o zakwalifikowaniu referatu

15.06.2009

Program konferencji

30.09.2009

Opłata konferencyjna

1250 zł + 22 % VAT= 1525 zł


15.07.2009


Obniżona opłata konferencyjna dla doktorantów

950 zł + 22 % VAT = 1159 zł


15.07.2009


Obniżona opłata konferencyjna dla osób towarzyszących

800 zł + 22 % VAT = 976 zł


15.07.2009


Zaproszenie do przygotowania manuskryptu pracy do opublikowania
15.06.2009

Przesłanie manuskryptu pracy do opublikowania
30.11.2009


Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, koszty publikacji, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa 49
Citibank Handlowy SA
Nr rachunku:   60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Subkonto 700 1000 50 002


z dopiskiem: MES’2009, nazwiska osób, których wpłata dotyczy.
Faktura VAT będzie wystawiona po dokonaniu wpłaty, bez podpisu odbiorcy.

Uwaga:
 1. Obniżona opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia oraz udział w imprezach towarzyszących.

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do 25.09.2009 uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaty. Po tym terminie wpłata nie jest zwracana.

 3. W przypadku konieczności przesunięcia terminu przelewu opłaty konferencyjnej, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Sekretariatu Konferencji do dnia 15.07.2009, mailem na adres: mes@mes2009.pl

 4. Sekretariat Konferencji potwierdzi mailem:
  - otrzymanie zgłoszenia udziału,
  - otrzymanie zgłoszenia referatu,
  - otrzymanie streszczenia referatu,
  - otrzymanie referatu,
  - otrzymanie referatu problemowego,
  - otrzymanie opłaty konferencyjnej.
  W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z Sekretariatem Konferencji.