Zgłoszenia

Informujemy, że Konferencja osiągnęła zaplanowany limit zgłoszeń, jednak możliwe są jeszcze dodatkowe zgłoszenia w miarę wolnych miejsc hotelowych, w terminie do 15.09.2009.Etap 1    Zgłoszenie udziału

Etap 2   Zgłoszenie referatu

Etap 3   Przesłanie streszczenia