rozwój technik numerycznych w inżynierii

rozwój technik eksperymentalnych w inżynierii

forum wymiany doświadczeń użytkowników systemów CAD/CAM/CAE

transfer wiedzy naukowej i technicznej między ośrodkami naukowymi

transfer wiedzy naukowej i technicznej między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami