Prace wygłoszone na Konferencji TKI 2014 i rekomendowane przez Komitet Naukowy
będą mogły być opublikowane w 2015 roku w bieżących numerach następujących czasopism:

ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING (ISSN 0004-0738) – 8 pkt.
Komitet Budowy Maszyn PAN

ENGINEERING TRANSACTIONS (ISSN 0867-888X) – 7 pkt.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING (ISSN 1425-1655) – 7 pkt.
Uniwersytet Zielonogórski

APPLIED COMPUTER SCIENCE (ISSN 1895-3735)– 6 pkt.
Politechnika Lubelska

JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT (ISSN 1231-4005)– 6 pkt.
Instytut Lotnictwa

MECHANIK (ISSN 0025-6552) – 6 pkt.

BIULETYN WAT (ISSN 1234-5865) – 5 pkt.
Wojskowa Akademia Techniczna

PRZEGLĄD MECHANICZNY (ISSN 0033-2259) – 5 pkt.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE (ISSN 2299-3649) – 4 pkt.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopismie na podstawie komunikatu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r
.

Rekomendacja Komitetu Naukowego do opublikowania danej pracy w wybranym czasopiśmie
zostanie przygotowana przed konferencją na podstawie rozszerzonego streszczenia pracy.
Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o rekomendacji oraz szczegółach procesu
publikowania artykułów pokonferencyjnych.

Rozszerzone streszczenia, stanowiące podstawę kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy,
mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.