ppłk dr inż. Robert PANOWICZ
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel.: (22) 683 72 72

dr inż. Piotr SZURGOTT
Przewodniczący Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego
tel.: (22) 683 99 47e-mail: pszurgott@wat.edu.pl

dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI
Sekretarz Konferencji
tel.: (22) 683 71 52

mgr Anna SZURGOTT
Sekretariat Konferencji
tel.: (22) 683 78 30


fax: (22) 683 93 55

e-mail: tki@wat.edu.plAdres do korespondencji

Sekretariat Konferencji TKI 2014
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49