Wojskowa Akademia TechnicznaWydział Mechaniczny

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu