prof. dr hab. in¿. Tadeusz NIEZGODA
Przewodnicz±cy

prof. dr hab. in¿. Marian KLASZTORNY

pp³k dr hab. in¿. Wies³aw BARNAT, prof. WAT

dr hab. in¿. Jerzy MA£ACHOWSKI, prof. WAT

dr hab. El¿bieta SZYMCZYK

pp³k dr in¿. Robert PANOWICZ


dr in¿. Piotr SZURGOTT
Sekretarz Rady