Zgłoszenie udziału oraz przesłanie 2-stronicowego rozszerzonego streszczenia

10 marca 2014

Informacja o zakwalifikowaniu referatu

23 marca 2014

Wniesienie opłaty konferencyjnej

11 kwietnia 2014

Konferencja TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII 2014

6–9 maja 2014

Przesłanie pełnej wersji referatu do publikacji w wybranym czasopi¶mie

31 lipca 2014