KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. inż. Wacław BORKOWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marian DACKO

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ


Politechnika Krakowska


KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA

Wojskowa Akademia Techniczna


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI

Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Zbigniew KOŁAKOWSKI

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI

Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna


Członkowie

prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. zw. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. inż. Krzysztof CICHOCKI, prof. PKosz

Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Adam DACKO, prof. PW

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marek GZIK

Politechnika Śląska

dr inż. Jerzy JACHIMOWICZ

Wojskowa Akademia Techniczna

płk dr hab. inż. Krzysztof JAMROZIAK, prof. WSOWL

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

prof. dr hab. inż. Antoni JANKOWSKI

Instytut Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIK

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Tomasz KUBIAK

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI

Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODZIŃSKI

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Jerzy OSIŃSKI

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jerzy PAMIN, prof. PKr

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN

Politechnika Białostocka

dr inż. Piotr SIELICKI

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI

Politechnika Wrocławska

dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz WEGNER

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE

Politechnika Gdańska


Sekretarz Naukowy

dr inż. Piotr SZURGOTT


Wojskowa Akademia Techniczna


KOMITET ORGANIZACYJNY


Jerzy MAŁACHOWSKI
Przewodniczący

Grzegorz SŁAWIŃSKI
Wiceprzewodniczący

Kamil SYBILSKI
Sekretarz

Anna SZURGOTT
Sekretariat Konferencji

Członkowie
Paweł BARANOWSKI
Jakub BUKAŁA
Paweł DYBCIO
Zdzisław HRYCIÓW
Mariusz PROKOPCZYK
Malwina TRZASKA
Józef WYSOCKI