ORGANIZATORZYKatedra Mechaniki
i Informatyki StosowanejInstytut Pojazdów Mechanicznych
i TransportuCELE


rozwój technik numerycznych w inżynierii

rozwój technik eksperymentalnych w inżynierii

forum wymiany doświadczeń użytkowników systemów CAD/CAM/CAE

transfer wiedzy naukowej i technicznej między ośrodkami naukowymi
oraz między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami


TEMATYKA


techniki komputerowe w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, konstrukcji, procesów i systemów

projektowanie i badania innowacyjnych materiałów, konstrukcji, procesów i systemów

numeryczne obrazowanie w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie technicznej obiektów

metody weryfikacyjne i walidacyjne w symulacjach numerycznych

techniki eksperymentalne badań materiałów i konstrukcji

metody komputerowe w mechanice płynów

badania odporności udarowej konstrukcji

techniki komputerowe w bioinżynierii

modelowanie zagadnienia sprzężenia

metody modelowania i optymalizacji

modelowanie konstytutywne


FORMUŁA


W ramach Konferencji zorganizowane zostaną sesje plenarne, sesje tematyczne i sesje plakatowe, na których
prezentowane będą:
– referaty plenarne prezentowane na sesjach plenarnych,
– referaty uczestników prezentowane na sesjach tematycznych oraz plakatowych.

Decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia w ramach sesji tematycznej lub prezentacji na sesji
plakatowej podejmuje Komitet Naukowy.

Zgłaszanie udziału oraz referatu(ów) odbywa się przez stronę internetową konferencji, poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i załączenie pliku rozszerzonego streszczenia referatu.

Rozszerzone streszczenie referatu (o objętości 2 stron) należy przygotować zgodnie ze wzorem zamieszczonym
na stronie internetowej konferencji – w zakładce do pobrania. Rozszerzone streszczenia mogą być przygotowane
w języku polskim lub angielskim. Przesłane streszczenia będą stanowić podstawę kwalifikacji referatów
przez Komitet Naukowy.


CZASOPISMA


Referaty wygłoszone na Konferencji i rekomendowane przez Komitet Naukowy będą opublikowane w 2017 roku
w wybranych czasopismach punktowanych – 10-15 pkt. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopismie
na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.


ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA (ISSN 1898-4088) – 14 pkt.
Politechnika Białostocka

APPLIED COMPUTER SCIENCE (ISSN 1895-3735) – 11 pkt.
Politechnika Lubelska

ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING (ISSN 0004-0738) – 15 pkt.
Komitet Budowy Maszyn PAN

ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING (ISSN 1230-2945) – 15 pkt.
Politechnika Warszawska

ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ISSN 1897-2764) – 13 pkt.
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN 1505-0602) – 11 pkt.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE (ISSN 2299-3649) – 14 pkt.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE (ISSN 1641-8581) – 12 pkt.
Akademia Górniczo-Hutnicza

COMPUTER SCIENCE (ISSN 1508-2806) – 12 pkt. [artykuły przygotowywane w edytorze LaTex]
Akademia Górniczo-Hutnicza

ENGINEERING TRANSACTIONS (ISSN 0867-888X) – 15 pkt.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING (ISSN 1425-1655) – 15 pkt.
Uniwersytet Zielonogórski

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (ISSN 0208-6247)– 13 pkt.
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE (ISSN 1507-0360) – 10 pkt.
Politechnika Łódzka

JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT (ISSN 1231-4005) – 14 pkt.
Instytut Lotnictwa

JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING (ISSN 1895-7595) – 14 pkt.
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

MECHANIK (ISSN 0025-6552) – 11 pkt.
Agenda wydawnicza SIMP


Rekomendacja Komitetu Naukowego do opublikowania danej pracy w wybranym czasopiśmie zostanie
przygotowana na podstawie rozszerzonego streszczenia pracy.

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o rekomendacji oraz szczegółach procesu publikowania
artykułów pokonferencyjnych.


HISTORIA


Konferencje Naukowo-Techniczne Techniki Komputerowe w Inżynierii stanowią kontynuację cyklu konferencji
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania oraz Odporność Udarowa Konstrukcji.

Edycja

Data

Miejsce

Nazwa konferencji

XIV

18–21 paź.
2016

Paprotnia, Teresin k/Sochaczewa

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016

XIII

6–9 maja
2014

Licheń Stary
k. Konina

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2014

XII

18–21 paź.
2011

Słok k.
Bełchatowa

XII Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2011

XI

20–23 paź.
2009

Pisz

XI Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2009 *

X

13–16 lis.
2007

Kazimierz
Dolny

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2007

IX

19–22 paź.
2005

Giżycko

IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2005

VIII

15–18 paź.
2003

Rynia

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

VII

9–11 paź.
2002

Warszawa
(WAT)

VII Sympozjum Naukowo-Techniczne
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

VI

10–13 paź.
2001

Rynia

VI Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

V

6–9 gru.
2000

Rynia

V Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

IV

19–22 paź.
1999

Rynia

IV Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MSC w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

III

1998

Gdańsk
(CTO)

III Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

II

1997

Warszawa
(ILot)

II Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

I

1996

Kraków
(AGH)

I Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

* XI Konferencja MES2009 połączona z V Konferencją Naukowo-Techniczną Odporność Udarowa Konstrukcji OUK2009.