dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel.: 261 839 683


dr inż. Kamil SYBILSKI
Sekretarz Konferencji
tel.: 261 839 683


mgr Anna SZURGOTT
Sekretariat Konferencji
tel.: 505 955 928


fax: 261 839 355


e-mail: tki@wat.edu.plAdres do korespondencji

Sekretariat Konferencji TKI2016
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa