PATRONAT HONOROWY


Viceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT


PATRONAT NAUKOWY
Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej GARSTECKI


Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji
Komitetu Mechaniki PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz LEWIŃSKI

Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Prezes: dr inż. Piotr JANICKI

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu

Prezes: dr hab. inż. Andrzej WOJCIECHOWSKI

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej (PSME)
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA


PATRONAT MEDIALNY