REFERATY ZAMAWIANE

dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP (Politechnika Poznańska)
Modelowanie danych budowlanych BIM - poziom budownictwa cyfrowego

pobierz


prof. dr hab. inż. Marek GZIK (Politechnika Śląska)
Komputer przyjaciel czy wróg dla współczesnych pokoleń?

pobierz


ppłk. dr inż. Andrzej MORKA (Wojskowa Akademia Techniczna)
Techniki komputerowe w badaniach nad poprawą ochrony balistycznej

pobierz


prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ, dr inż. Sławomir MILEWSKI, prof. dr hab. inż. Witold CECOT (Politechnika Krakowska)
Innovative on-line measurements aided analysis of power lines conductors configuration

pobierz


dr hab. inż. Jerzy PAMIN, prof. PKr (Politechnika Krakowska)
Simulation of instabilities in plasticity and thermo-plasticity

pobierz
REFERATY POZOSTAŁE

Krzysztof Bobrowski, Wiktoria Wojnicz, Krzysztof Lipiński
Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego

pobierz


Paweł Bogusz, Michał Stankiewicz, Grzegorz Sławiński
Badania energochłonne profili aluminiowych w różnych konfiguracjach wypełnień

pobierz


Paweł Bogusz, Roman Gieleta, Michał Stankiewicz, Marcin Konarzewski
Badania udaroodporności materiału spienionego obciążonego bijakami o różnym kształcie

pobierz


Tomasz Brynk, Sandra Musiał, Zbigniew Pakieła
The methods of mini-samples fracture testing with subsized samples and Digital Image Correlation (DIC) measurements

pobierz


Jakub Bukała, Jerzy Małachowski, Łukasz Mazurkiewicz
Analiza numeryczna procesu rozprężenia stentu naczyniowego z użyciem dynamicznej relacji ciśnienie – objętość dla warunków wymuszenia

pobierz


Michał Burkacki, Sławomir Suchoń, Kamil Joszko, Wojciech Wolański, Bożena Gzik-Zroska, Marcin Wojtkowski, Marek Gzik
Wpływ ekwipunku żołnierzy na ryzyko urazu podczas wybuchu pod lekkim pojazdem opancerzonym


Jacek Chróścielewski, Aleksandra Mariak, Agnieszka Sabik, Krzysztof Wilde
Symulacje procesu dojrzewania betonu dolnej płyty skrzynki mostowej

pobierz


Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Bartosz Sobczyk
Analiza numeryczna uszkodzeń stref zakotwień kabli sprężających konstrukcji mostowej

pobierz


Ewelina Ciba, Julita Dopke, Tomasz Sauer
Symulacje uderzenia hydraulicznego

pobierz


Ewelina Ciba, Julita Dopke
Numeryczne i eksperymentalne badanie wytrzymałości ochraniacza pępowiny

pobierz


Krzysztof Cichocki
Analiza rozwoju zniszczeń w niekonwencjonalnie zbrojonych płytach betonowych

pobierz


Radosław Ciepielewski, Dariusz Sokołowski, Paweł Dybcio, Wiesław Barnat
Symulacje numeryczne wpływu kształtu ładunku na propagację fali uderzeniowej

pobierz


Jerzy Czmochowski, Przemysław Moczko, Maciej Olejnik, Damian Pietrusiak
Numeryczno-eksperymentalna analiza drgań kanału ssawnego i tłocznego wentylatora wyciągowego spalin

pobierz


Adam Dacko, Paweł Borkowski, Łukasz Lindstedt, Cezary Rzymkowski, Mirosław Rodzewicz
Numeryczne wspomaganie eksperymentu w analizie dynamiki wiatrakowca w sytuacjach ekstremalnych

pobierz


Wojciech Danek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz Świtoński, Damian Gąsiorek
Wyznaczanie współczynników bezpieczeństwa biernego przy zderzeniu pojazdu ze słupem oświetleniowym na podstawie symulacji numerycznej

pobierz


Agnieszka Derewońko, Hong Phong Nguyen, Tadeusz Niezgoda, Jerzy Jachimowicz
Numeryczna analiza ze sprzężeniem termomechanicznym procesu niskocyklowego zginania belki

pobierz


Hubert Dębski, Andrzej Teter, Damian Pasierbiewicz
Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego

pobierz


Michał Doroszko, Andrzej Seweryn
Modelowanie odkształcania metalicznych materiałów porowatych z użyciem mikrotomografii komputerowej za pomocą MES

pobierz


Sławomir Duda, Grzegorz Gembalczyk
Zastosowanie metod komputerowych w procesie projektowania układu pomiarowego do mierzenia siły w linie

pobierz


Ewelina Ciba, Paweł Dymarski, Jędrzej Żywicki, Czesław Dymarski
Zastosowanie metod CFD do modelowania ruchu na fali regularnej platform TLP pod morskie turbiny wiatrowe. Porównanie z wynikami badań modelowych

pobierz


Paweł Dziewulski, Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa
Modelowanie i analizy numeryczne zmodyfikowanych rozwiązań mocowania siedziska do kadłuba pojazdu opancerzonego

pobierz


Katarzyna Falkowicz
Doświadczalno-numeryczna analiza ściskania cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem

pobierz


Mirosław Ferdynus, Maria Kotełko
Badania numeryczne wpływu położenia i głębokości przetłoczeń w aluminiowych kolumnacho przekroju kwadratowym na ich właściwości energoabsorbcyjne

pobierz


Jarosław Filipiak, Karolina Burzyńska, Janusz Bieżyński
Analiza MES stanu odkształcenia i naprężenia w nowym gwoździu ryglowanym przeznaczonym do leczenia złamań kości u psów

pobierz


Leszek Flis
Strain rate dependent user defined material subroutine in LS-Dyna

pobierz


Mirosław Gerigk, Paweł Dymarski, Ewelina Ciba
Wykonanie symulacji CFD opływu oraz obliczenia reakcji hydromechanicznych podwodnej jednostki bezzałogowej do zadań specjalnych

pobierz


Adrian Gliszczyński, Tomasz Kubiak
Modelowanie uderzenia z niską prędkością i numeryczna estymacja zniszczeń

pobierz


Rafał Grzejda
Wpływ nieliniowości warstwy stykowej między elementami łączonymi w połączeniu kołnierzowym napiętym wstępnie na wartości sił roboczych w śrubach

pobierz


Rafał Grzejda
Modelowanie MES zakładkowego połączenia śrubowego przy użyciu uproszczonego modelu śruby

pobierz


Dominik Gunia, Tadeusz Smolnicki
Wpływ parametrów geometrycznych na dystrybucję naprężeń w łożyskach wieńcowych drutowych

pobierz


Zdzisław Hryciów, Grzegorz Sławiński
Badanie obciążeń członków załogi transportera opancerzonego wymuszeniem o charakterze udarowym

pobierz


Eligiusz Idczak, Tomasz Stręk
Badania dynamiczne struktur kompozytowych z rdzeniem o właściwościach auksetycznych

pobierz


Jerzy Jackowski, Olga Michnikowska
Wpływ położenia tylnej kanapy na stan obciążenia dziecka w czasie zderzeń

pobierz


Paulina Jamińska-Gadomska, Jarosław Bęc, Tomasz Lipecki
Weryfikacja modelu komputerowego rusztowania fasadowego

pobierz


Krzysztof Jamroziak, Sławomir Polak, Radosław Stępień, Mirosław Bocian, Mariusz Kosobudzki
Możliwości ochrony balistycznej głowy w świetle kryterium urazowości na przykładzie hełmu wz. 93

pobierz


Robert Jasionowski
CAMSS 2016 – komputerowe narzędzie do wspomagania doboru materiałów inżynierskich

pobierz


Mirosław Jaskółowski, Marian Łopatka, Tomasz Muszyński
Problematyka stateczności bezzałogowych platform lądowych w kontekście ich mobilności terenowej

pobierz


Jan Jaśkowiec, Piotr Pluciński
Three-dimensional numerical modelling of heat conduction in curved laminated glass

pobierz


Maciej Karczewski, Piotr Baszczyński, Piotr Wiklak, Krzysztof Sobczak, Krzysztof Jóźwik
Economic analysis of small wind turbines

pobierz


Jacek Karliński, Paulina Działak
Metody fotogrametryczne w procesie oceny bezpieczeństwa konstrukcji chroniących operatorów maszyn

pobierz


Marian Klasztorny, Karol Zielonka, Daniel B. Nycz, Paweł Posuniak, Roman Romanowski
Eksperymentalne i symulacyjne testy zderzeniowe bariery SP-05/2 w łuku poziomym wklęsłym

pobierz


Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity

pobierz


Janusz Kluczyński, Damian Niedźwiedź
Badania twardości modeli wytworzonych z materiału TPE przy użyciu przyrostowej techniki wytwarzania FDM.

pobierz


Adam Kozakiewicz, Olga Grzejszczak, Tomasz Łącki
Analiza modalna modeli wybranych stopni wirnikowych sprężarki osiowej na różnych zakresach pracy silnika turbinowego

pobierz


Wiesław Krasoń, Damian Kulikowski
Analiza numeryczna wpływu ruchu pojazdu w strefie brzegowej na działanie mostu pływającego

pobierz


Krystyna Kuźniar, Maciej Zając
Numerical models for the evaluation of natural vibration frequencies of thermo-modernized building walls

pobierz


Michał Kwietniewski, Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda
Analiza MES procesu zagłębiania proppantu w szczelinie skały łupkowej

pobierz


Andrzej Leski, Jerzy Małachowski, Krzysztof Damaziak
Problemy zmęczenia materiału w siłowniach wiatrowych

pobierz


Olga Lykhachova, Zbigniew Kołakowski
Influence of the coupling submatrix B on the nonlinear stability of FG cylindrical panels subjected to compression

pobierz


Marian J. Łopatka, Tomasz Muszyński, Arkadiusz Rubiec
Ocena wpływu konfiguracji struktury układu jezdnego robota na sterownie procesem jazdy w systemie teleoperacji

pobierz


Agnieszka Mackiewicz, Grzegorz Sławiński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński
Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse

pobierz


Krzysztof Magnucki, Szymon Milecki
Wyboczenie cienkościennej ramy prostokątnej – badania teoretyczne

pobierz


Jerzy Małachowski, Paweł Baranowski, Krzysztof Damaziak, Tomasz Szafrański
Opracowanie stanowiska badawczego i prototypu małej turbiny wiatrowej w skali 1:2

pobierz


Ewelina Małek, Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda
Analiza topografii powierzchni tkaniny auksetycznej przy użyciu mikroskopu sił atomowych AFM

pobierz


Ryszard Mania, Konstanty Marszałek
Cienkie warstwy metaliczne na tkaninach

pobierz


Jarosław Mańkowski, Jakub Lipnicki
Materiały cyfrowe - identyfikacja parametrów modeli numerycznych

pobierz


Łukasz Mazurkiewicz, Jakub Bukała, Jerzy Małachowski
Opracowanie geometrii bioresorbowalnego stentu naczyniowego przy użyciu technik optymalizacyjnych

pobierz


Ryszard Michalski, Andrzej Wojciechowski
Recykling i odzysk materiałowy materiałów organicznych w szczególności elastomerów i polimerów

pobierz


Mikołaj Miśkiewicz, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski
Analizy numeryczne sieci ciepłowniczych

pobierz


Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Krzysztof Wilde, Jacek Chróścielewski
Identyfikacja wpływu drgań na Forum Gdańsk na podstawie symulacji numerycznych

pobierz


Barbara Nasiłowska, Agnieszka Derewońko, Zdzisław Bogdanowicz
Analiza numeryczna procesu studzenia połączenia spawanego wykonanego wiązką laserową ze stali 1.4539


Daniel Nycz
Modelowanie końcówek odcinka bariery SP-05/2 w teście zderzeniowym TB32

pobierz


Grzegorz Orzechowski, Janusz Frączek
Modeling of composite laminated flexible systems using absolute nodal coordinate formulation

pobierz


Jerzy Osiński, Adam Jungowski, Piotr Żach
Ocena poziomu rozpraszania energii w urządzeniach z elastomerami

pobierz


Jerzy Osiński, Danuta Miedzińska
Propozycja modyfikacji teorii Griffitha do zadania szczelinowania skały łupkowej

pobierz


Robert Panowicz, Marcin Konarzewski, Michał Trypolin
Analizy numeryczne wpływu zastosowanego materiału pędnego na efektywność cylindrycznej głowicy odłamkowej

pobierz


Robert Panowicz, Michał Trypolin, Marcin Konarzewski
Numeryczne analizy propagacji impulsu ciśnienia

pobierz


Adam Piechna, Krzysztof Cieślicki
Reversed Robin Hood syndrome in the light of nonlinear model of cerebral circulation

pobierz


Agata Pietras, Andrzej Komorek, Jan Godzimirski
Analiza numeryczna udarności połączeń klejowych

pobierz


Paweł Płatek, Jacek Janiszewski, Jerzy Małachowski, Piotr Dziewit, Marcin Sarzyński, Michał Grązka, Paweł Baranowski
Badania eksperymentalne i modelowanie procesu deformacji regularnych struktur komórkowych w warunkach obciążenia quasi-statycznego

pobierz


Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Joanna Pach, Mirosław Bocian
Eksperymentalne i numeryczne badania laminatu balistycznego na matrycy polietylenowej i polipropylenowej

pobierz


Sławomir Raab, Mariusz Waśkowicz
Prezentacja firmy EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.

pobierz


Monika Ratajczak, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński
The application of numerical methods for the assessment of brain dysfunction caused by overload resulting from combat operations

pobierz


Marek Romanowicz
Numerical assessment of failure mechanisms due to tensile loading in angle-ply laminates

pobierz


Magdalena Rucka, Jacek Lachowicz, Erwin Wojtczak
Badania doświadczalne i numeryczne propagacji fal Lamba przez zakładkowe połączenie klejone w aspekcie diagnostyki uszkodzeń

pobierz


Piotr Rybak, Wacław Borkowski, Zdzisław Hryciów, Józef Wysocki, Bogusław Michałowski, Andrzej Wiśniewski
Numeryczno-eksperymentalne badania obciążeń dynamicznych pojazdów wojskowych

pobierz


Patryk Różyło
Eksperymentalno-numeryczne badania stateczności kompozytowych słupów o przekroju otwartym poddanych osiowemu ściskaniu

pobierz


Agnieszka Sabik
Model nieliniowego efektu ścinania membranowego w kompozytach włóknistych

pobierz


Piotr W. Sielicki, Tomasz Gajewski
Numerical analysis of the human body motion and under explosion

pobierz


Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Tadeusz Niezgoda
Modelowanie i analiza numeryczna zjawiska wybuchu pod kołem lekkiego opancerzonego pojazdu wojskowego

pobierz


Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa, Paweł Dziewulski
Badanie oddziaływania fali wybuchowej na konstrukcję pojazdu bojowego

pobierz


Sebastian Sławski, Tomasz Machoczek, Sławomir Duda
Wyznaczanie stanu wytężenia w pierścieniu cienkościennym zgniatanym w szczękach

pobierz


Krzysztof Sobczak, Konrad Kacprzak, Rafał Wieczorek, Michał Lipian, Maciej Karczewski, Krzysztof Jóźwik
Design and performance numerical verification of a small Diffuser Augmented Wind Turbine

pobierz


Mariusz Sobolak, Patrycja Ewa Jagiełowicz
The methods of globoid surface modeling in CAD

pobierz


Sebastian Stanisławek, Piotr Kędzierski, Paweł Dziewulski, Danuta Miedzińska
Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie granitu metodą szczelinowania hydraulicznego

pobierz


Mariusz Stańco, Artur Iluk
Numeryczno-doświadczalna analiza wytężenia resoru pojazdu ciężarowego parabolicznego

pobierz


Michał Stefaniuk, Krzysztof Jankowski, Piotr Synaszko, Marcin Kurdelski
Koncepcja obliczeń numerycznych zastosowanych w programie wdrożenia napraw elementów samolotu MiG-29

pobierz


Sławomir Suchoń, Michał Burkacki, Kamil Joszko, Wojciech Wolański, Bożena Gzik-Zroska, Marcin Wojtkowski, Marek Gzik
Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo kończyn dolnych żołnierzy w transporterze opancerzonym podczas ataku z wykorzystaniem IED

pobierz


Kamil Sybilski, Jerzy Małachowski
Implementacja napięć mięśni kierowcy występujących w trakcie niebezpiecznych sytuacji na drodze do analiz numerycznych

pobierz


Piotr Szurgott, Marian Klasztorny, Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska, Roman Gieleta
Dynamic tests for energy absorption by auxetic fabrics

pobierz


Piotr Szurgott, Marian Klasztorny, Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska, Andrzej Kiczko
Static identification tests of auxetic fabrics

pobierz


Jacek Świniarski, Marcin Kozakiewicz, Tadeusz Niezgodziński
Wpływ sposobu modelowania na wynik obliczeń w numerycznym modelu żuchwy

pobierz


Andrzej Teter, Zbigniew Kołakowski
Influence of the layup configurations of the laminate on the buckling and post-buckling states of the plate element

pobierz


Michał Tomaszewski, Jerzy Małachowski, Krzysztof Damaziak
Analiza drgań własnych konstrukcji małej turbiny wiatrowej

pobierz


Malwina Trzaska, Wiesław Barnat, Andrzej Kiczko
Wpływ obciążenia generowanego przez jednostkę napędową na łoże silnika łodzi płaskodennej

pobierz


Jakub Wieczorkiewicz, Sylwester Samborski, Rafał Rusinek
Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna wpływu położenia delaminacji na charakterystyki dynamiczne belek kompozytowych"

pobierz


Krzysztof Wilde, Kazimierz Jamroz, Dawid Bruski, Marcin Budzyński, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski
Barieroporęcz w wirtualnym teście zderzeniowym typu TB51, efektywność obliczeń MES

pobierz


Karolina Wiśniewska, Iwona Wstawska
Zginanie warstwowej kołowej płyty pierścieniowej w różnych warunkach podparcia

pobierz


Andrzej Wojciechowski, Krystyna Pietrzak, Andrzej Artur Wojciechowski
Imperatyw nowoczesnej gospodarki – GZO

pobierz


Andrzej Wojciechowski, Adam Doliński, Andrzej Artur Wojciechowski
Odzysk materiałowy surowców deficytowych z odpadów ZSEE

pobierz


Marcin Wojtkowski, Krzysztof Kwiatkowski
Zgony wśród żołnierzy misji w Afganistanie

pobierz


Iwona Wstawska, Paweł Jasion, Karolina Wiśniewska
Wyboczenie lokalne w belkach trójwarstwowych z lekkim rdzeniem

pobierz


Paweł Wysmulski
Analiza stanów krytycznych i pokrytycznych ściskanych słupów kompozytowych

pobierz


Kamil Zając, Wiesław Krasoń
Badania porównawcze wielopiórowego resoru podwójnego dla pojazdu kołowego

pobierz


Jędrzej Żywicki, Czesław Dymarski, Paweł Dymarski
Projekt i obliczenia konstrukcji typu Tension Leg Platform służącej jako konstrukcja wsporcza morskiej turbiny wiatrowej z wykorzystaniem analiz MES

pobierz