Informujemy, że rejestracja na konferencję TKI'2016 została zakończona.

W przypadku pytań dotyczących zgłoszeń uczestnictwa i streszczeń prosimy o indywidualny kontakt.

Szczegóły dotyczące minisympozjów

TUTAJ
  Program KonferencjiInformujemy, że streszczenia oraz pełne wersje referatów przesłane przez osoby, które nie zgłosiły udziału w Konferencji,
nie będą akceptowane.

Referaty wygłoszone na Konferencji i rekomendowane przez Komitet Naukowy będą opublikowane w 2017 roku
w wybranych czasopismach punktowanych – 10-15 pkt. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopismie
na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.


ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA (ISSN 1898-4088) – 14 pkt.
Politechnika Białostocka

APPLIED COMPUTER SCIENCE (ISSN 1895-3735) – 11 pkt.
Politechnika Lubelska

ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING (ISSN 0004-0738) – 15 pkt.
Komitet Budowy Maszyn PAN

ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING (ISSN 1230-2945) – 15 pkt.
Politechnika Warszawska

ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ISSN 1897-2764) – 13 pkt.
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN 1505-0602) – 11 pkt.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE (ISSN 2299-3649) – 14 pkt.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE (ISSN 1641-8581) – 12 pkt.
Akademia Górniczo-Hutnicza

COMPUTER SCIENCE (ISSN 1508-2806) – 12 pkt. [artykuły przygotowywane w edytorze LaTex]
Akademia Górniczo-Hutnicza

ENGINEERING TRANSACTIONS (ISSN 0867-888X) – 15 pkt.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING (ISSN 1425-1655) – 15 pkt.
Uniwersytet Zielonogórski

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (ISSN 0208-6247)– 13 pkt.
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE (ISSN 1507-0360) – 10 pkt.
Politechnika Łódzka

JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT (ISSN 1231-4005) – 14 pkt.
Instytut Lotnictwa

JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING (ISSN 1895-7595) – 14 pkt.
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

MECHANIK (ISSN 0025-6552) – 11 pkt.
Agenda wydawnicza SIMP


Rekomendacja Komitetu Naukowego do opublikowania danej pracy w wybranym czasopiśmie zostanie
przygotowana na podstawie rozszerzonego streszczenia pracy.

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o rekomendacji oraz szczegółach procesu publikowania
artykułów pokonferencyjnych.