SPONSORZY
Prezentacja Spectrum Group


Prezentacja EC Test Systems
Prezentacja STOW


OFERTA


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wsparcia Konferencji Naukowo-Technicznej TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2016.
Apel ten kierujemy do wszystkich Firm, w których obszarze zainteresowania znajdują się techniki komputerowe
oraz metody badań eksperymentalnych ukierunkowane na analizę, projektowanie i wytwarzanie materiałów,
konstrukcji oraz systemów wspierających działania w tym oraz podobnym obszarze. Zagadnienia, które są
prezentowane na naszej konferencji są w dużej mierze ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów
pojawiających się w działalności współczesnego inżyniera.

Dzięki uczestnictwu w naszej konferencji uzyskujecie Państwo wyjątkową możliwość zainteresowania aktualnymi
problemami inżynierskimi kadry naukowej pracującej na uczelniach oraz instytutach w całym kraju. Jednocześnie
nieoceniona dla nich będzie możliwość zapoznania się także z produktami, które Państwa firma oferuje na rynku.

Dzięki Państwa wsparciu uzyskujemy również możliwość szerokiej prezentacji wyników naszych badań.

Z swojej strony zobowiązujemy się do:
─ wyeksponowania logo Państwa Firmy na stronie internetowej konferencji,
─ umieszczenia linku do wskazanej strony internetowej Państwa Firmy,
─ umieszczenia logo Firmy na przygotowywanych materiałach konferencyjnych (np. ulotkach, plakatach).

Przedstawiciele Państwa Firmy będą mogli:
─ wygłosić wykład promocyjny w ramach organizowanej sesji technicznej,
─ umieścić plakat reklamujący Państwa Firmę i ofertę handlową,
─ promować Firmę poprzez dystrybucję materiałów reklamowych, a po uzgodnieniach także w inny
   zaproponowany przez Państwa sposób.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT, tel.: +48 261 839 683.


Oferta pakietów sponsorskich

Deklaracja sponsoringu