Zgłoszenie udziału oraz przesłanie 2-stronicowego rozszerzonego streszczenia

5 września 2016

Informacja o zakwalifikowaniu referatu

Na bieżąco, do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia

Wniesienie opłaty konferencyjnej

5 września 2016

Konferencja TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2016

18–21 października 2016

Przesłanie pełnej wersji referatu do publikacji w wybranym czasopiśmie

30 listopada 2016