KOMITET HONOROWY


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER, dr h.c. mult.

Prezydent ECCOMAS


Członkowie

prof. dr hab. inż. Wacław BORKOWSKI

em. prof. Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marian DACKO

em. prof. Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ


em. prof. Politechnika Krakowska


KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA

Wojskowa Akademia Techniczna


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI

Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Zbigniew KOŁAKOWSKI

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI

Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna


Członkowie

prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. zw. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI, dr h.c.

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, dr h.c.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. inż. Krzysztof CICHOCKI, prof. PKosz

Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Adam DACKO, prof. PW

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Hubert DĘBSKI, prof. PL

Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marek GZIK

Politechnika Śląska

dr inż. Jerzy JACHIMOWICZ

em. adiunkt Wojskowej Akademii Technicznej

dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Krzysztof JAMROZIAK

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Antoni JANKOWSKI

Instytut Lotnictwa, ITWL

prof. dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIK

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Tomasz KUBIAK

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Andrzej LESKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODZIŃSKI

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Jerzy PAMIN, prof. PKr

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN

Politechnika Białostocka

dr inż. Piotr SIELICKI

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI

Politechnika Wrocławska

dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Andrzej TETER, prof. PL

Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz WEGNER

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE

Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Piotr ŻACH

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna


Sekretarz Naukowy

dr inż. Paweł BARANOWSKI


Wojskowa Akademia Techniczna


RADA PROGRAMOWA

dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Piotr SZURGOTT


Wojskowa Akademia Techniczna


KOMITET ORGANIZACYJNY


Elżbieta SZYMCZYK
Przewodnicząca

Grzegorz SŁAWIŃSKI
Wiceprzewodniczący

Piotr KĘDZIERSKI
Sekretarz

Anna SZURGOTT
Sekretariat Konferencji

Członkowie
Zdzisław HRYCIÓW
Michał KUCEWICZ
Michał KWIETNIEWSKI
Piotr MALESA
Michał TOMASZEWSKI
Michał TRYPOLIN
Mariusz PROKOPCZYK
Józef WYSOCKI
Kamil ZAJĄC