dr hab. El┐bieta SZYMCZYK, prof. WAT
Przewodnicz▒cy Komitetu Organizacyjnego
tel.: 261 839 039


kpt. dr in┐. Piotr K╩DZIERSKI
Sekretarz Konferencji
tel.: 261 837 610


mgr Anna SZURGOTT
Sekretariat Konferencji
tel.: 261 837 830


fax: 261 839 355


e-mail: tki@wat.edu.plAdres do korespondencji

Sekretariat Konferencji TKI2018
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia│ Mechaniczny
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa