PATRONAT HONOROWY

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WATPATRONAT NAUKOWY

Komitet Mechaniki PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN

Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji
Komitetu Mechaniki PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz LEWIŃSKI

Sekcja Metod Eksperymentalnych Mechaniki
Komitetu Mechaniki PAN
Przewodniczący: dr hab inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PWPolskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy ROJEK

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Przewodniczący: Zbigniew KOWALEWSKI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Prezes: dr inż. Piotr JANICKI

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej (PSME)
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania
Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"

Prezes: dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI


PATRONAT MEDIALNY