REFERATY ZAMAWIANE

Sortowanie według nazwiska pierwszego autora


Jacek Chróścielewski
Wybrane problemy teorii powłok i ich aproksymacje MES


Izabela Lubowiecka
Biomechaniczne aspekty leczenia przepuklin brzusznych. Modelowanie, symulacja, eksperyment.


Janusz Orkisz, Maciej Glowacki
Comparison of Improved Evolutionary Algorithms for Chosen Optimization Problems

pobierz


Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Piotr Malesa
Testing the Influence of Additional Energy-Absorbing Panels on the Behaviour of a Military Vehicle Loaded with the Shock Wave

pobierz


Andrzej Teter, Zbigniew Kolakowski, Wojciech Smagowski, Hubert Debski
Approximate Bifurcation Load of Short Thin-Walled Laminate Plate Structures with Imperfection

pobierz


Adam Wosatko, Andrzej Winnicki, Jerzy Pamin
Numerical Simulations of Advanced Problems in Concrete Mechanics

pobierz


REFERATY POZOSTAŁE

Arkusz Katarzyna, Klekiel Tomasz, Sławiński Grzegorz, Będziński Romuald
Pelvic Vertical Shear Fractures: the Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load

pobierz


Krzysztof Baran, Henryk Wachta, Marcin Leśko, Antoni Różowicz
Research on thermal resistance Rthj-c of high power semiconductor light sources

pobierz


Krzysztof Baran, Marcin Leśko, Henryk Wachta, Antoni Różowicz
Thermal modeling and simulation of high power LED module

pobierz


Paweł Baranowski, Jerzy Małachowski
LENS Ti-6Al-4V Alloy Material Properties Determination for LS-Dyna Package

pobierz


Grzegorz Borsuk, Bolesław Dobrowolski
Numerical calculation of the flow through a three-way coal dust separator

pobierz


Jakub Bukała, Jerzy Małachowski, Michał Tomaszewski
Analiza numeryczna rozprężania stentu w rurce silikonowej

pobierz


Jakub Bukała, Jerzy Małachowski, Kamil Pietroń, Kamil Sybilski, Aleksandra Szafrańska
Analiza ruchu żuchwy względem podstawy czaszki

pobierz


Michał Burkacki, Wojciech Wolański, Sławomir Suchoń, Bożena Gzik-Zroska, Kamil Joszko, Marek Gzik
Modeling of human head injuries in an armored vehicle

pobierz


Paulina Byczkowska, Mariusz Stegliński, Jacek Sawicki
Analiza numeryczna MES hybrydowej obróbki ECAP i SP w stopie aluminium RSA-501

pobierz


Jakub Chołodowski, Piotr Dudziński
Eksperymentalna identyfikacja oporów zginania taśm elastomerowych

pobierz


Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Bartosz Sobczyk, Krzysztof Wilde
Estimation Of Wind Pressure Acting On The New Palm House in Gdansk

pobierz


Marcin Chybiński, Łukasz Polus, Wojciech Szwabiński, Patryk Niewiem
FEA Analysis of Steel-Timber Composite Beams

pobierz


Adrian Ciepliński, Piotr Łapka, Michał Wasik
Numerical Analysis of Cooling of a Hot Plate by an Array of Submerged Microjets

pobierz


Katarzyna Ciesielczyk, Robert Studziński
Evaluation of the influence of the thin-walled beams placement in the sandwich panels roof construction

pobierz


Leszek Czechowski, Zbigniew Kołakowski
The study of pre- and post-buckling of FGM box

pobierz


Leszek Czechowski, Maria Kotełko, Marcin Jankowski
The study on ultra-light chair assigned to passengers conveyance

pobierz


Adam Dacko, Tomasz Kowalski, Jędrzej Baran, Tomasz Barciński
Structural Analyses For a Space-Flight

pobierz


Krzysztof Damaziak, Jerzy Małachowski
Comparison of SPH and FEM in approach Thermomechanical Coupled Problems

pobierz


Hubert Dębski, Andrzej Teter
Numerical and experimental studies on stability of laminated Z-profile under non-axial compression

pobierz


Michał Dobrzyński, Piotr Lijewski, Andrzej Ziółkowski, Paweł Daszkiewicz
Analiza możliwości symulacji jazdy pojazdem samochodowych na silnikowym stanowisku hamulcowym

pobierz


Sławomir Duda, Damian Gąsiorek, Jacek Gniłka, Sławomir Kciuk, Tomasz Machoczek
Impact of contact surface model in screw joints on the clamping force value

pobierz


Piotr Dudziński, Aleksander Skurjat
System for improving directional stability for articulated vehicles

pobierz


Andrzej Dylewski, Waldemar Łogin
Symulacja trzy punktowego zginania prostej kompozytowej belki, z użyciem komercyjnego pakietu MES

pobierz


Paweł Dziewulski, Sebastian Stanisławek
The Impact of Forming Processes on Road Barrier Strength

pobierz


Katarzyna Falkowicz, Hubert Dębski
Praca ściskanej kompozytowej płyty w asymetrycznym układzie warstw

pobierz


Piotr Fedelinski
Boundary Element Analysis of Cracks Under Compression

pobierz


Mirosław Ferdynus
Analiza numeryczna absorberów energii w postaci aluminiowych słupów o przekroju kwadratowym z okrągłymi przetłoczeniami

pobierz


Paweł Fuc, Piotr Lijewski, Barbara Sokolnicka, Maciej Siedlecki, Natalia Szymlet
Analysis of exhaust gas flow through a particulate filter in the ehxaust of the spark igntion direct injection engine

pobierz


Marta Galant, Mateusz Nowak, Paweł Fuć, Jerzy Merkisz
Wykorzystanie Techniki Symulacji Celem Zwiększenia Efektywności w Lotnictwie Ogólnym

pobierz


T. Gazdulski, Jerzy Lewiński
Sample Optimization Algorithm of a Rail Vehicle Chassis Frame

pobierz


Grzegorz Gembalczyk, Slawomir Duda, Kinga Czernecka, Katarzyna Krawiec
Analiza numeryczna i doświadczalna rozkładu odkształceń i naprężeń podczas badania przyczepności powłoki malarskiej metodą pull-off

pobierz


Łukasz Gołębiewski, Jarosław Mańkowski, Piotr Żach
Numerical analysis of the work of a PUR Cellasto material buffer

pobierz


Wojciech Grendysa
Numerical Geometry Based Optimization Used to Solve the Challenges of PW-100 Aircraft Design

pobierz


Rafał Grzejda
Study of the Distribution of Bolt Forces in a Multi-Bolted System under Operational Normal Loads

pobierz


Stanisław Grzywiński, Stanisław Żygadło
Research of vibration spectrum of the bullets equipped with proximity fuse

pobierz


Zdzisław Hryciów, Grzegorz Sławiński
Investigation of Armoured Personnel Carrier Crew Subjected to Impact Load

pobierz


Radosław Mikołaj Janicki, Adam Piechna
Examining Influence of a Rooftop Cargo Carrier Position on Automobile Aerodynamics

pobierz


Dorota Jasinska, Leszek Mikulski
Optimal Shaping of the Integral Bridge Girder by Means of Optimal Control

pobierz


Irena Jaworska
Application of the Multipoint Meshless FDM to Chosen Demanding Problems

pobierz


Jarosław Jung, Krzysztof Hałagan, Piotr Polanowski
Technologia Analizatorów Układów Rzeczywistych

pobierz


Maciej Kaczor, Marcin Januszka
Zastosowanie technik wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości w cyklu życia naczepy

pobierz


P. Kaldunski, L. Kukielka, L. Bohdal, J. Chodor, K. Gotowala, K. Kukielka, A. Kulakowska, R. Patyk, M. Szczesniak
FEM Analysis of the Plastic Deformation of the Regular Arched Asperities in the Two-stage Cold Metal Forming Processes

pobierz


Pawel Kaldunski, Radoslaw Patyk, Leon Kukielka, Lukasz Bohdal, Jaroslaw Chodor, Agnieszka Kulakowska
Numerical Analysis and Experimental Researches of the Influence of Technological Parameters Burnishing Rolling Process on Fatigue Wear of Shafts

pobierz


Grażyna Kałuża
Numerical modelling of freezing and thawing process of packed food product

pobierz


Mirosław Karczewski
Influence of 3D Scanner Parameters On Accuracy Evaluation of Deformation of Vehicle Selected Elements

pobierz


Piotr Kędzierski, Arkadiusz Popławski
Opracowanie stanowiska do badania odsprężynowania blach

pobierz


Marian Klasztorny, Daniel Nycz, Kamil Zajac
Modelling and Simulation of TB11 and TB32 Crash Tests of Two N2 class Barriers on Horizontal Concave Arc Taking into Account Car Speed Limits

pobierz


Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Paweł Bogusz, Romuald Będziński
Risk of Injury During the Explosion of a Low-Mass Charge under a Vehicle

pobierz


Tomasz Klekiel, Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
Protection Capabilities of the Ankle Joint Against the Consequences of Impact Load

pobierz


Damian Kołodziejczyk, Kamil Sybilski, Jerzy Małachowski
Problematyka numerycznego odwzorowania dynamicznej pracy mięśni

pobierz


Andrzej Kosiara, Piotr Tetlak
Development of a model and numerical simulations of a single bucket tracked excavator

pobierz


Piotr Kosiński, Piotr Żach, Jarosław Mańkowski
Identification of singular features of polymeric membranes on an example polivinylebutyrale

pobierz


Mariusz Kosobudzki, Tadeusz Smolnicki
Uogólniony wskaźnik trwałości pojazdu w odniesieniu do różnych warunków ruchu

pobierz


Wiesław Krasoń, Zdzisław Hryciów, Józef Wysocki
Badania Numeryczne Wpływu Współczynnika Tarcia w Resorze Wielopiórówym na Podstawowe Charakterystyki Zawieszenia

pobierz


Wiesław Krasoń, Arkadiusz Popławski
Badania Numeryczne Wytrzymałości Złącza Mostu Kasetowego z Odwzorowaniem Stanowiska do Prób Eksperymentalnych

pobierz


Krzysztof Krupanek, Jacek Sawicki, Wojciech Stachurski, Mateusz Przybysz
Numeryczna optymalizacja konstrukcji układu doprowadzającego płyn chłodząco-smarujący w strefę skrawania

pobierz


Tomasz Kubiak, Adrian Gliszczyski, Hubert Debski, Patryk Rozylo
Simplified models of impact damage in thin-walled composite columns

pobierz


Michał Kucewicz, Andrzej Leski
Accuracy Study of Stress Intensity Factor Solutions Obtained by Commercial FE Software

pobierz


Krzysztof Kukielka, Pawel Kaldunski, Leon Kukielka, Agnieszka Kulakowska, Radoslaw Patyk
Prediction of the Metric Thread Quality After Axial Thread Rolling Process on Cold Using of Finite Element Methods

pobierz


K. Kukielka, L. Kukielka, L. Bohdal, J. Chodor, P. Kaldunski, A. Kulakowska, R. Patyk
Variation and FEM Methods Application for the Formulation of Discrete Equations of Motion in the Thermodynamic Processes

pobierz


Leon Kukielka, Lukasz Bohdal, Sławomir Świłło, Andrii M. Radchenko, Agnieszka Kulakowska
Modelling and Experimental Analysis of Shear-slitting Process of Light Metal Alloys Using FEM, SPH and Vision- based Methods

pobierz


Leon Kukielka, Jaroslaw Chodor, Lukasz Bohdal, Radoslaw Patyk, Agnieszka Kulakowska
Numerical Analysis of the Influence of Cutting Angle on States of Strain and Stress in the Surface Layer of Object

pobierz


Leon Kukielka, Agnieszka Kulakowska, Lukasz Bohdal, Marcin Kulakowski
Numerical Analysis of Burnishing Rolling Process of Determined Surface

pobierz


Adam Kurzawa, Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Janusz Śliwiński
Analiza eksperymentalno-metalograficzna osłony energochłonnej obciążonej wybuchem ładunku EFP

pobierz


Michał Kwietniewski, Danuta Miedzińska
Analiza Numeryczna Rozciągania Rdzenia Elastomerowego Nici Helikalnej

pobierz


Andrzej Leski, Michał Szmidt, Wojciech Wronicz
The Modular Test Stand for Fatigue Testing of Aeronautical Structures – Design Phase

pobierz


K. Lipiński, L. Kukielka, L. Bohdal, J. Chodor, P. Kaldunski, K. Kukielka, A. Kulakowska, R. Patyk, G. Szaliński
Topological Optimization of Machine Elements with Numerical Methods in Advanced MES Systems

pobierz


Krzysztof Magnucki, Dawid Witkowski, Piotr Kędzia
Three Point Bending of Seven Layer Beams

pobierz


Radosław J. Mania
Wielokryterialna Ocena Stateczności Dynamicznej Cienkościennych Profili FML

pobierz


Maciej Marek
Numerical modeling of random packed beds of various packing densities with a sequential deposition algorithm

pobierz


Ireneusz Markiewicz
Nowe rozwiązania zadania projektowania skręcanych konstrukcji cienkościennych otrzymane metodą SADSF

pobierz


Łukasz Mazurkiewicz, Jerzy Małachowski
Badanie wpływu parametrów geometrycznych stentu o strukturze komórek zamkniętych na jego efektywność

pobierz


Edward Michlowicz, Katarzyna Smolińska
Wykorzystanie symulatora WITNESS do poprawy przepływów w złożonym systemie produkcyjnym

pobierz


Danuta Miedzińska
Numerical Modelling of Temperature Gradient in Layered Structure of Textiles for Firemen Clothing

pobierz


Andrzej Morka, Piotr Kędzierski, Grzegorz Sławiński
Numeryczna analiza przekazu pędu na przykładzie struktur do ochrony przed skutkami wybuchu

pobierz


Rafał Napierała
Numeryczno-doświadczalna statyczna analiza wytężenia węzła poprzecznica-podłużnica ramy nośnej naczepy

pobierz


Vitalii Naumov, Jakub Starczewski
Approach to simulations of goods deliveries with the use of Cargo Bicycles

pobierz


Mateusz Nowak, Maciej Andrzejewski, Marta Galant, Łukasz Rymaniak
Symulacyjna ocena wybranego połączenia infrastruktury drogowej i kolejowej w aspekcie doboru trasy przejazdu środków transportu drogowego

pobierz


Daniel Nycz, Marian Klasztorny, Paweł Dziewulski, Roman Gieleta, K. Zielonka
Modelowanie gruntu do zastosowania w testach zdarzeniowych drogowych barier ochronnych

pobierz


Bartosz Orszulak, Maciej Andrzejewski, Jerzy Merkisz
Antropotechniczne badania symulacyjne młodego kierowcy w ujęciu procesów weryfikacji i doszkalania z zakresu bezpieczeństwa oraz ekojazdy

pobierz


Robert Panowicz, Michał Trypolin
Kształtowanie impulsu wymuszającego w zmodyfikowanej metodzie dzielonego pręta Hopkinsona

pobierz


Robert Panowicz, Michał Trypolin
Numeryczna ocena stosowalności i dokładności zależności Gurneya w przypadku układów o skończonych wymiarach

pobierz


Piotr Paruszewski
Model Base Enterprise (MBE) at GE Aviation

pobierz


Radoslaw Patyk, Lukasz Bohdal, Leon Kukielka, Agnieszka Kułakowska, Andrii M. Radchenko, Jaroslaw Chodor
Modelling of Guillotining Process of Grain Oriented Silicon Steel Using FEM

pobierz


Radoslaw Patyk, Agnieszka Kułakowska, Leon Kukielka, Lukasz Bohdal, Marcin Kulakowski, Jaroslaw Chodor
Modelling and Computer Simulation of Burnishing Rolling Process

pobierz


Andrzej Perec, Aleksandra Radomska-Zalas
Modeling of Abrasive Water Suspension Jet cutting process using Response Surface Method

pobierz


Adam Piechna, Krzysztof Cieslicki
Ocena wpływu nieliniowości hydrodynamicznych na rezerwę autoregulacji mózgowego przepływu krwi

pobierz


Karol Pietrak, Piotr Łapka, Małgorzata Kujawińska
On the Possibility of Laser Pulse Characterization Based on Displacements and Temperatures at the Back Surface of the Target Body

pobierz


Paweł Płatek, Paweł Baranowski, Kamil Cieplak, Marcin Sarzyński, Judyta Sienkiewicz, Jacek Janiszewski, Jerzy Małachowski
Investigation on Deformation Process of Cellular Structures with Gradient Topology Manufactured Additively

pobierz


Jacek Podrażka, Paweł Bogusz, Wiesław Barnat
Badania Wpływu Kierunkowości Współczynnika Rozszerzalności Cieplnej Struktur Warstwowych na Rozkład Pola Naprężeń Termicznych

pobierz


Filip Polak
Zastosowanie technik komputerowych podczas budowy pojazdu bezzałogowego

pobierz


Łukasz Polus, Maciej Szumigała
Laboratory Tests vs. FE Analysis of Concrete Cylinders Subjected To Compression

pobierz


Jakub Popławski, Małgorzata Lelusz
The influence of biomass fly-ash and asphalt emulsion on cement composites properties – a statistical study

pobierz


Piotr Prusaczyk, Khadir Besseghieur
Integration of Robotical Arm and Vision System with Processing Software using TCP/IP Protocol in Industrial Sorting Application

pobierz


Krzysztof Przystupa
Planning repair strategies with the application of modified FMEA method

pobierz


Krzysztof Puchała, Elżbieta Szymczyk, Jerzy Jachimowicz
Sensitivity analysis of numerical model of CFRP mechanical joint

pobierz


Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Mirosław Bocian, Mariusz Kosobudzki, Maciej Kulisiewicz
Koncepcja lufy karabinowej na bazie kompozytu warstwowego wzmocnionego włóknem ciągłym

pobierz


Patryk Różyło, Hubert Dębski
Progressive Failure Analysis of Thin-Walled Composite Structure with Open Cross-Section

pobierz


Zdzisław Hryciów, Piotr Rybak
Badania modelowe gąsienicy szybkobieżnego pojazdu wojskowego

pobierz


Lukasz Rymaniak, Pawel Daszkiewicz, Jerzy Merkisz, Yaroslav V. Bolzhelarskyi, Piotr Lijewski
Metoda wyznaczania zużycia paliwa silnika lokomotywy trakcyjnej na podstawie warunków jego eksploatacji

pobierz


Ewelina Sendek-Matysiak
Electric cars as a new mobility concept complying with sustainable development principles

pobierz


Piotr W. Sielicki, Tomasz Piontek, Agnieszka Ślosarczyk
The Debris Collection and Safety Zone Areas

pobierz


Michał Siwek, Leszek Baranowski
Modelling and simulation of movement of dispersed group of mobile robots using Simscape Multibody Software

pobierz


Piotr Skubisz, Łukasz Lisiecki
Numerically-aided selection of process parameters enhancing plasticity of magnesium alloy in warm forging

pobierz


Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa, Marek Świerczewski
Testing the Influence of the Stiffness of Construction Elements of a Military Vehicle on the Safety of the Crew

pobierz


Sławomir Stachura
Analiza stateczności układów słupowych i belkowych z kształtowników zimnogiętych

pobierz


Sebastian Stanisławek, Grzegorz Sławiński
Numerical Study of Blast Protection System against IED

pobierz


Anna Staszczyk, Jacek Sawicki, Mariusz Stegliński
Modelowanie stanu naprężeń w mikrostrukturze umacnianego wydzieleniowo stopu Al 2024

pobierz


Robert Studziński, Katarzyna Ciesielczyk
Selected Aspects of the Numerical Modeling of the Short Span Thin-Walled Beams

pobierz


Marek Świerczewski, Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa
Influence of the Use of an Additional External Protective Structure on Decreasing the Deformation of the Floor Plate as a Result of the Detonation of an Explosive under a Vehicle

pobierz


Kamil Sybilski, Kamil Pietroń
Modelowanie ruchu brył sztywnych

pobierz


Aleksandra Szafrańska, Jerzy Małachowski, Paweł Baranowski
Numeryczne modelowanie wycinka mikrostruktury LENS Ti-6Al-4V z zastosowaniem różnych metod odwzorowania warunków na granicy ziaren

pobierz


Tomasz Szafrański, Jerzy Małachowski, Krzysztof Damaziak, Mirosław Karczewski
Prototyp badawczy małej turbiny wiatrowej z układem do wieloosiowego pomiaru drgań

pobierz


Katarzyna Szepietowska, Izabela Lubowiecka, Manfred Staat
Two approaches to simulate the abdominal wall: solid and membrane Finite Element models

pobierz


Joanna Szkutnik-Rogoż, Jarosław Ziółkowski
Zastosowanie Dominacji Stochastycznych do Wyboru Optymalnej Firmy Transportowej

pobierz


Szymczyk Elżbieta, Jerzy Jachimowicz, Wiesław Szymczyk
Mass optimisation of turbofan engine casing made of sandwich structure

pobierz


Elżbieta Szymczyk, Krzysztof Puchała, Jerzy Jachimowicz
About numerical analysis of mechanical joints in laminate structure

pobierz


Magdalena Szymczyk, Piotr Szymczyk
Neural Networks Based Method For Automatic Classification Of GPR Data

pobierz


Joanna Taczała, Krzysztof Krupanek, Jacek Sawicki
Analiza numeryczna wpływu modyfikacji powierzchni na wytrzymałość połączenia pojedynczego zęba siecznego z protezą szkieletową

pobierz


Tomasz Janusz Teleszewski, Miroslaw Zukowski
Modification of the Shape of Thermal Insulation of a Twin- Pipe Pre-Insulated Network

pobierz


Tomasz Janusz Teleszewski
Simulation of Laminar Flow by the Boundary Element Method in Straight of a Rod Bundle in Ducts

pobierz


Michał Tomaszewski, Jerzy Małachowski, Kamil Sybilski
Wykorzystanie metody PIV do analizy przepływu płynu w naczyniu odwzorowującym naczynie tętnicze

pobierz


Henryk Wachta, Krzysztof Baran, Marcin Leśko
Znaczenie jakościowych cech odbiciowych elewacji w projektowaniu iluminacji obiektów architektonicznych

pobierz


Michał Wasik, Łukasz Cieślikiewicz, Piotr Łapka, Michał Kubiś
Numerical Optimization of Flow Stabilizer in a Channel with Rapid Change of Flow Direction

pobierz


Michał Wasik, Łukasz Cieślikiewicz, Piotr Łapka, Piotr Furmański, Michał Kubiś, Mirosław Seredyński, Karol Pietrak, Tomasz S. Wiśniewski, Maciej Jaworski
Initial Credibility Analysis of Numerical Model of Heat and Moisture Transfer in Porous Building Materials

pobierz


Michał Wasik, Marcin A. Bugaj, Krzysztof Mik, Maciej Klein, Tomasz S. Wiśniewski, Patryk Chaja
Optimization of PVT Geometry in Application of Ground Heat Source Regeneration

pobierz


Anna Justyna Werner-Juszczuk
Utility of Boundary Element Method for Modeling Heat Flow in Floor Heating Systems

pobierz


Krzysztof Wilde, Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Łukasz Pachocki, Wojciech Witkowski
Numerical Analysis of Double-Impact Test of the 1500-kg Vehicle on the Cable Barrier System

pobierz


Krzysztof Wilde, Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Łukasz Pachocki, Wojciech Witkowski
Numerical simulation of triple TB41 crash test against concrete road safety barrier

pobierz


Andrzej Wiśniewski, Zdzisław Hryciów, Piotr Rybak
Badania numeryczne obciążeń elementów kadłuba pojazdu podczas strzelania

pobierz


Wiktoria Wojnicz, Izabela Lubowiecka, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Szepietowska, Pawel Bielski
Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint

pobierz


Maciej Wójtowicz
Projektowanie architektoniczne BIM w obiektach wojskowych

pobierz


Jacek Wydrych, Bolesław Dobrowolski
Numerical Methods of Calculations of Limestone Calcination in Cement Industry

pobierz


Paweł Wysmulski, Hubert Dębski
The Analysis of Sensitivity to Eccentric Load of Compressed Thin-Walled Laminate Columns

pobierz


Józef Wysocki, Piotr Rybak, Bogusław Michałowski
Numeryczne i eksperymentalne badania elementów zawieszenia

pobierz


Piotr Żach, Jarosław Mańkowski, Ireneusz Naworol
Modular Measurement Platforms

pobierz


Kamil Zając, Marian Klasztorny, Daniel Nycz
Modelowanie i badania numeryczne belki kompozytowej GFRP sklejanej o przekroju skrzynkowym

pobierz


Rafał Zieliński
Zróżnicowanie poziomów BIM w procesie projektowym i realizacyjnym na przykładzie obiektów użyteczności publicznej

pobierz


Andrzej Ziółkowski, Paweł Fuć, Michał Dobrzyński
Analiza konstrukcji generatora termoelektrycznego ATEG przy wykorzystaniu narzędzi CFD

pobierz


Marcin Żmuda, Jerzy Jackowski, Zdzisław Hryciów
Badania numeryczne wybranych cech koła bezciśnieniowego

pobierz


Miroslaw Zukowski
Laminar Forced Convection Heat Transfer in Square Duct with Heated and Adiabatic Walls at Constant Axial Heat Flux

pobierz