Informujemy, że rejestracja na konferencję TKI'2018 została zakończona.

W przypadku pytań dotyczących zgłoszeń prosimy o indywidualny kontakt.


Informujemy, że streszczenia oraz pełne wersje referatów przesłane przez osoby, które nie zgłosiły udziału w Konferencji,
nie będą akceptowane.

Referaty rekomendowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone na Konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)
będą opublikowane w 2019 roku w AIP Conference Proceedings i indeksowane w Web of Science (15 pkt.).W związku z określoną procedurą wydania monografii, bardzo prosimy o przesłanie pełnej wersji artykułów w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2018.

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o szczegółach procesu publikowania artykułów pokonferencyjnych.

Wzór rozszerzonego streszczenia i pełnej wersji artykuły - word Pobierz - word
 
Wzór rozszerzonego streszczenia i pełnej wersji artykuły - pdf Pobierz - pdf
 
Sample References for Authors Pobierz - pdf
 
Guidelines for Authors Pobierz - pdf