Zgłoszenie udziału oraz przesłanie 2-stronicowego rozszerzonego streszczenia

15.06.2018   15 lipca 2018

Informacja o zakwalifikowaniu referatu

Na bieżąco, do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia

Wniesienie opłaty konferencyjnej

15.06.2018   15 lipca 2018

Konferencja TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2018

16–19 października 2018

Przesłanie pełnej wersji referatu do publikacji

12 października 2018

Na prośby Uczestników termin został wydłużony; ze względu na zobowiązania wobec Wydawnictwa AIP jest to termin OSTATECZNY, po którym prace nie będą przyjmowane. Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu.

23 października 2018