KOMITET HONOROWY


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER, dr h.c. mult.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN


Członkowie

prof. dr hab. inż. Wacław BORKOWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marian DACKO

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Zbigniew KOŁAKOWSKI

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODZIŃSKI

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ


Politechnika Krakowska


KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna


Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI

Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Tomasz KUBIAK

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI

Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna


Członkowie

prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ

Politechnika Łódzka

prof. zw. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI, dr h.c.

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, dr h.c.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. inż. Adam DACKO, prof. PW

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Hubert DĘBSKI

Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Marek GZIK

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Krzysztof JAMROZIAK, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIK

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Grzegorz KOKOT, prof. PŚ

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Grzegorz LESIUK, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Andrzej LESKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Izabela LUBOWIECKA, prof. PG

Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Ewa MAGNUCKA-BLANDZI

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Radosław MANIA

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Piotr PACZOS

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Jerzy PAMIN

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Celina PEZOWICZ

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Jerzy ROJEK

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN, dr h.c.

Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Piotr SIELICKI, prof. PP

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA

Politechnika Poznańska

dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Andrzej TETER

Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Tadeusz UHL

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Mirosław WESOŁOWSKI, prof. uczelni

Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE

Politechnika Gdańska

płk dr hab. inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Piotr ŻACH

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna


Sekretarz Naukowy

mjr dr inż. Piotr KĘDZIERSKI


Wojskowa Akademia Techniczna


RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI

Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Piotr SZURGOTT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT


Wojskowa Akademia Techniczna


KOMITET ORGANIZACYJNY


Grzegorz SŁAWIŃSKI
Przewodniczący

Łukasz MAZURKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Marcin KONARZEWSKI
Sekretarz

Aleksandra LĘGAS
Sekretariat Konferencji

Członkowie
Zdzisław HRYCIÓW
Michał KUCEWICZ
Piotr MALESA
Mariusz PROKOPCZYK
Aleksandra DEJNEKA
Michał TOMASZEWSKI

Design by Anna Szurgott