ORGANIZATORZYInstytut Mechaniki
i Inżynierii ObliczeniowejInstytut Pojazdów
i TransportuCELE


rozwój technik numerycznych w inżynierii

rozwój technik eksperymentalnych w inżynierii

forum wymiany doświadczeń użytkowników systemów CAD/CAM/CAE

transfer wiedzy naukowej i technicznej między ośrodkami naukowymi
oraz między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami


TEMATYKA


techniki komputerowe w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, konstrukcji, procesów i systemów

projektowanie i badania innowacyjnych materiałów, konstrukcji, procesów i systemów

numeryczne obrazowanie w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie technicznej obiektów

metody weryfikacyjne i walidacyjne w symulacjach numerycznych

techniki eksperymentalne badań materiałów i konstrukcji

metody komputerowe w mechanice płynów

badania odporności udarowej konstrukcji

techniki komputerowe w bioinżynierii

modelowanie zagadnienia sprzężenia

metody modelowania i optymalizacji

modelowanie konstytutywne


FORMUŁA


W ramach Konferencji zorganizowane zostaną sesje plenarne, sesje tematyczne i sesje plakatowe, na których
prezentowane będą:
– referaty plenarne prezentowane na sesjach plenarnych,
– referaty uczestników prezentowane na sesjach tematycznych oraz plakatowych.

Decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia w ramach sesji tematycznej lub prezentacji na sesji
plakatowej podejmuje Komitet Naukowy.

Zgłaszanie udziału oraz referatu(ów) odbywa się przez stronę internetową konferencji, poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i załączenie pliku rozszerzonego streszczenia referatu.

Rozszerzone streszczenie referatu (o objętości 2 stron) należy przygotować zgodnie ze wzorem zamieszczonym
na stronie internetowej konferencji – w zakładce do pobrania. Rozszerzone streszczenia mogą być przygotowane
w języku polskim lub angielskim. Przesłane streszczenia będą stanowić podstawę kwalifikacji referatów
przez Komitet Naukowy.


PUBLIKACJE


Referaty wygłoszone na Konferencji, zarekomendowane przez Komitet Naukowy, będą mogły zostać opublikowane w 2023 roku w wybranych czasopismach punktowanych wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o szczegółach procesu publikowania artykułów pokonferencyjnych.


Wykaz czasopism, w których zostaną opublikowane zaakceptowane artykuły:
Nazwa czasopisma Numer ISSN / eISSN Punkty
Acta Mechanica et Automatica 1898-4088
2300-5319
100
Archives of Civil Engineering 1230-2945
2300-3103
100
Metrology and Measurement Systems 0860-8229
2300-1941
100
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 0239-7528
2300-1917
100
Engineering Transactions 0867-888X
2450-8071
70
Computer Assisted Methods in Engineering and Science  2299-3649 70
Journal of Machine Engineering 1895-7595
2391-8071
70HISTORIA


Konferencje Naukowo-Techniczne Techniki Komputerowe w Inżynierii stanowią kontynuację cyklu konferencji
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania oraz Odporność Udarowa Konstrukcji.

Edycja

Data

Miejsce

Nazwa konferencji

XVI

18–21 paź.
2022

Mrągowo

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2022

XVI

20–23 paź.
2020

 

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2020 - odwołana

XV

16–19 paź.
2018

Jora Wielka, Mikołajki

XV Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018

XIV

18–21 paź.
2016

Paprotnia, Teresin k. Sochaczewa

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016

XIII

6–9 maja
2014

Licheń Stary
k. Konina

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2014

XII

18–21 paź.
2011

Słok k.
Bełchatowa

XII Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2011

XI

20–23 paź.
2009

Pisz

XI Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2009 *

X

13–16 lis.
2007

Kazimierz
Dolny

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2007

IX

19–22 paź.
2005

Giżycko

IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2005

VIII

15–18 paź.
2003

Rynia

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

VII

9–11 paź.
2002

Warszawa
(WAT)

VII Sympozjum Naukowo-Techniczne
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

VI

10–13 paź.
2001

Rynia

VI Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

V

6–9 gru.
2000

Rynia

V Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

IV

19–22 paź.
1999

Rynia

IV Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MSC w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania

III

1998

Gdańsk
(CTO)

III Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

II

1997

Warszawa
(ILot)

II Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

I

1996

Kraków
(AGH)

I Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

* XI Konferencja MES2009 połączona z V Konferencją Naukowo-Techniczną Odporność Udarowa Konstrukcji OUK2009.

Design by Anna Szurgott