Pełna opłata konferencyjna – pokój jednoosobowy

3000 PLN

Pełna opłata konferencyjna (za 1 osobę) – pokój dwuosobowy

2600 PLN

Obniżona opłata konferencyjna dla doktorantów, studentów
(za 1 osobę; pokój dwuosobowy/trzyosobowy)

2400 PLN

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących

1500 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, koszty publikacji,
zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Citibank Handlowy S.A.
nr konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
subkonto 700 1000 50 002

z dopiskiem TKI2022 oraz nazwiskami osób, których wpłata dotyczy.

Faktura VAT będzie wystawiona bez podpisu odbiorcy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano wpłaty. W przypadku konieczności wystawienia faktury we wcześniejszym terminie prosimy
o kontakt.

UWAGI

Autor lub współautor nie jest osobą towarzyszącą. Osoba towarzysząca musi dzielić pokój z pełnopłatnym
uczestnikiem konferencji.

Każdy pełnopłatny uczestnik może zgłosić jeden referat w ramach opłaty konferencyjnej. Doktoranci, studenci
i osoby towarzyszące nie mogą zgłaszać dodatkowych referatów.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 31.08.2022 uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaty.
Po tym terminie wpłata nie jest zwracana.

 


OFERTA PAKIETÓW SPECJALNYCH

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI'2022. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Firm, w których obszarze zainteresowania znajdują się techniki komputerowe oraz metody badań eksperymentalnych dotyczące analizy, projektowania i wytwarzania materiałów, konstrukcji oraz systemów wspierających działania w tym oraz podobnym obszarze. Zagadnienia, które są prezentowane na naszej konferencji są w dużej mierze ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów pojawiających się w działalności współczesnego inżyniera.

Dzięki uczestnictwu w naszej konferencji uzyskujecie Państwo wyjątkową możliwość zainteresowania aktualnymi problemami inżynierskimi kadry naukowej pracującej na uczelniach oraz w instytutach w całym kraju. Jednocześnie nieoceniona dla nich będzie możliwość zapoznania się także z produktami, które Państwa firma oferuje na rynku.

Dzięki Państwa uczestnictwu przedstawiciele nauki uzyskują możliwość prezentacji wyników swoich badań na szerszym forum.

W załączeniu przesyłamy ofertę Pakietów, obejmujących m.in.:

  • wyeksponowanie logo firmy na stronie konferencji,

  • umieszczenie linku do wskazanej strony internetowej firmy,

  • umieszczenie logo firmy na przygotowywanych materiałach konferencyjnych (np. ulotkach, plakatach, programie, książce ze streszczeniami referatów).


Przedstawiciele firmy będą mogli m.in.:

  • umieścić plakat firmowy, a także jej wyroby na specjalnych stanowiskach,

  • prezentować firmę poprzez dystrybucję materiałów, folderów, a po uzgodnieniach, także w inny zaproponowany przez firmę sposób,

  • wygłosić wykład w ramach organizowanych sesji.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Lęgas
tel.: +48 261 839 849
aleksandra.legas@wat.edu.pl


Oferta pakietów partnerskich
Deklaracja uczestnictwa partnerskiego


Design by Anna Szurgott