REFERATY POZOSTAŁE

Damian Andrzejczyk, Artur Faflik-Brooks
Automation of modelling, analysis and post-processing of Rod-End parts

pobierz


Krzysztof Baran
Computer analysis of the imission impact of the illumination of objects

pobierz


Paweł Baranowski
Modelowanie materiałów kruchych w warunkach obciążeń dynamicznych

pobierz


Paweł Borkowski
Modelowanie MES wpływu kierunku stymulacji ucha wewnętrznego poprzez przewodnictwo kostne dla implantu umieszczonego w kapsule błędnika

pobierz


Adam Charchalis, Marcin Kneć, Daria Żuk, Norbert Abramczyk
Analiza wybranych parametrów wytrzymałościowych kompozytów epoksydowo szklanych modyfikowanych dodatkiem recyklatu gumowego do osnowy

pobierz


Adam Charchalis, Norbert Abramczyk, Daria Żuk
Analiza wpływu dodatku recyklatu gumowego do osnowy na udarność kompozytów epoksydowo szklanych

pobierz


Miłosz Chrzan, Robert Michnik, Andrzej Myśliwiec, Andrzej Mitas, Piotr Wodarski, Sławomir Suchoń, Marek Gzik, Edyta Kawlewska
Comparison of static and dynamic model tests of loads of the musculoskeletal system during isometric rotation of the lower limb

pobierz


Ewelina Ciba
Modelowanie ruchu pływającej platformy pod turbinę wiatrową

pobierz


Katarzyna Cwyl, Dominik Poślada, Krzysztof Stangret, Michał Stankiewicz
Wpływ wirtualnej rzeczywistości na parametry psychofizyczne człowieka

pobierz


Błażej Czajka
Analiza numeryczna stateczności i nośności cienkościennych konstrukcji kompozytowych o przekroju kwadratowym

pobierz


Leszek Czechowski, Maria Kotełko, Viorel Ungureanu
Strength analysis of eccentrically loaded thin-walled steel lipped C-profile columns

pobierz


Adam Dacko, Tomasz Barciński
Special FE techniques in analysis of dynamics of aerospace structures

pobierz


Krzysztof Damaziak, Łukasz Mazurkiewicz, Kamil Sybilski, Michelangelo-Santo Gulino, Dario Vangi
Optimization of the structure of the micro electric vehicle deck

pobierz


Natalia Daniel, Paweł Płatek, Kamil Cieplak, Marcin Sarzyński, Janusz Kluczyński, Krzysztof Grzelak, Łukasz Wróblewski
Badania konstrukcyjno-technologiczne armatury hełmu wspomagającego leczenie niewydolności oddechowej spowodowanej przez Covid-19

pobierz


Natalia Daniel, Szymon Saternus, Kamil Sybilski, Jerzy Małachowski
Badania realizowane z wykorzystaniem technologii fNIRS – wybrane aspekty

pobierz


Hubert Dębski
Badania wpływu nieosiowości obciążenia ściskającego na stateczność i nośność cienkościennych profili kompozytowych

pobierz


Aleksandra Dejneka, Łukasz Mazurkiewicz, Jerzy Małachowski
Założenia do budowy modelu numerycznego kończyny górnej

pobierz


Agnieszka Derewońko
Tworzenie krzywej naprężenie-odkształcenie materiału sprężysto-plastycznego

pobierz


Łukasz Dopierała
Wzmacnianie konstrukcji autobusu miejskiego z wykorzystaniem wzmacniaczy taśmowych CFRP

pobierz


Michał Doroszko, Andrzej Seweryn
Numeryczne modelowanie i analiza procesu pękania w skali mezo metali porowatych z użyciem obrazów mikrotomograficznych

pobierz


Michał Doroszko, Andrzej Seweryn
Numeryczne modelowanie pól naprężeń i odkształceń w rozciąganych metamateriałach ze stopu Ti-6Al-4V z wykorzystaniem tomografii komputerowej

pobierz


Olha Dvirna
Innovative method of post weld surface finishing

pobierz


Paweł Dymarski
Modelowanie numeryczne dynamiki łańcucha kotwicznego pływającej turbiny wiatrowej

pobierz


Paulina Działak, Jacek Karliński, Paweł Maślak
Biomechaniczny model człowieka do badań bezpieczeństwa operatorów maszyn

pobierz


Katarzyna Falkowicz
Analiza liniowa cienkościennych profili kompozytowych osłabionych otworem

pobierz


Mirosław Ferdynus
Badania doświadczalne i numeryczne energoabsorberów kolumnowych
z różnorodnymi inicjatorami zgniotu – analiza porównawcza


pobierz


Mehdi Bohlooly Fotovat, Tomasz Kubiak
Dynamic buckling of thin plate subjected to compressive harmonic load

pobierz


Tomasz Gajewski, Robert Studziński, Michał Malendowski, Piotr Peksa,
Wojciech Sumelka, Piotr W. Sielicki

Obciążenie falą podmuchową projektowanych przegród roślinnych

pobierz


Adam Glema, Maciej Maćkowiak
Zastosowanie znaczników RFID i systemu synchronizacji danych GS1 produktów w modelowaniu i zarządzaniu informacjami dla cyfryzacji budownictwa

pobierz


Łukasz Gołebiewski, Piotr Żach
Ocena wytężenia kompozytowej ramy zabudowy pojazdu elektrycznego typu Van

pobierz


Łukasz Grabowski
Badania symulacyjne procesu spalania paliwa gazowego w silniku tłokowym

pobierz


Piotr Grześ, Michał Kuciej
Zastosowanie układu równań cieplnej dynamiki tarcia w obliczeniach MES pól temperatury i naprężeń hamulca tarczowego

pobierz


Dominik Gunia, Tadeusz Smolnicki, Mariusz Stańco
Badanie sztywności łożyska drutowego z pierścieniami wykonanymi za pomocą technologii druku 3D

pobierz


Jonasz Hartwich, Sebastian Sławski, Marek Kciuk, Sławomir Duda
Doświadczalne wyznaczenia właściwości stopów z pamięcią kształtu

pobierz


Zdzisław Hryciów, Piotr Rybak
Badania symulacyjne kolumny hydropneumatycznej

pobierz


Zdzisław Hryciów, Piotr Rybak, Andrzej Wiśniewski
Eksperymentalno-numeryczna analiza modalna płyt bocznych kadłuba transportera opancerzonego

pobierz


Artur Iluk
Analiza stateczności kompensatorów linii procesowych w magnesach nadprzewodzących

pobierz


Krzysztof Junik, Szymon Duda, Kayode Olaleye, Paweł Zielonka, Grzegorz Lesiuk, Krzysztof Jamroziak
Constitutive Law Identification of PUR Components Using Hybrid Experimental-Numerical Approach

pobierz


Maciej Kalestyński, Piotr Żach
Procesy technologiczne odzysku i recyklingu kompozytów polimerowo-ceramicznych

pobierz


Jacek Karliński, Mariusz Stańco, Weronika Huss, Rafał Sornek
Model obciążeń urządzeń przeładunkowych w transporcie intermodalnym

pobierz


Piotr Kędzierski, Kamil Krasnodębski, Michał Stankiewicz, Arkadiusz Popławski
Numeryczna analiza wpływu inicjatora przegubu plastycznego na pracę absorbera rurowego poduszki zderzeniowej

pobierz


Piotr Kędzierski, Michał Stankiewicz, Arkadiusz Popławski
Eksperymentalna analiza wpływu inicjatora przegubu plastycznego na pracę absorbera rurowego poduszki zderzeniowej

pobierz


Tomasz Klekiel, Jagoda Kurowiak, Agnieszka Mackiewicz, Romuald Będziński
Modelowanie interakcji stentu urologicznego z tkanką cewki moczowej

pobierz


Aleksander Kniat, Marek Kraskowski, Muk Chen Ong, Lin Li, Jianan Zhang
A scaled floating dock model to test & verify digital twin simulation software

pobierz


Zbigniew Kołakowski, Andrzej Teter
Czułość na imperfekcje ściskanych powłok wykonanych z materiału gradientowego – studium numeryczne

pobierz


Marcin Konarzewski, Michał Stankiewicz, Marcin Sarzyński, Marcin Wieczorek, Magdalena Czerwińska, Piotr Prasuła, Robert Panowicz
Properties of rubber-like materials and their blends in both positive and negative temperatures – experimental and numerical study

pobierz


Marcin Konietzko, Maciej Paluszek Bartosz Teper
Design optimization of second-generation polymer overmolded IO-Link Splitter box using FEM analysis

pobierz


Krzysztof Kosiuczenko
Analiza numeryczna przypadku zniszczenia konstrukcji namiotu wojskowego pod wpływem oddziaływania huraganu

pobierz


Edyta Kawlewska, Adam Mol, Wojciech Wolański, Paweł Czarnecki, Anna Zioła, Bożena Gzik-Zroska, Kamil Joszko, Michał Burkacki, Sławomir Suchoń, Miłosz Chrzan, Tomasz Koszutski, Marek Gzik
Application of 3D scanning to morphological evaluation of cleft palate in infants

pobierz


Wiesław Krasoń, Paweł Bogusz, Kamil Pazur
Wybrane problemy badania materiałów i konstrukcji z zastosowaniem metod optycznych i cyfrowej korelacji obrazu

pobierz


Wiesław Krasoń, Józef Wysocki, Paweł Bogusz, Zdzisław Hryciów
Eksperymentalno-numeryczne badania resorów wielopiórowych z osprzętem

pobierz


Wiesław Krasoń, Grzegorz Sławiński, Jarosław Kiepura, Daniel Dobrowolski, Wiktor Żmijewski
Wybrane aspekty badania wytrzymałości złączy ruchomych prototypowej platformy-kontenera

pobierz


Artur Krowiak, Jordan Podgórski
A modified kernel method for solving engineering problems with interfaces

pobierz


Michał Kucewicz, Paweł Prochenka, Jacek Janiszewski, Jerzy Małachowski
Crash response of laser welded high-strength steel energy absorbers: experiment and numerical simulation

pobierz


Michał Kuciej, Piotr Grześ
Modelowanie numeryczne zużycia okładziny ciernej kolejowego hamulca tarczowego

pobierz


Joanna Kustosz, Krzysztof Magnucki, Damian Goliwąs
Wytrzymałość zginanej belki sandwiczowej z utwierdzonymi końcami

pobierz


Andrzej Leski, Michał Szmidt, Grzegorz Moneta, Sławomir Cieślak, Michał Fedasz, Wiesław Krzymień
Badania eksperymentalne i numeryczne drgań łopatki turbiny z tłumieniem wewnętrznym wykonanej w technologii przyrostowej

pobierz


Marcin Leśko
Analiza materiałowa optycznie aktywnej powierzchni odbłyśnika oprawy oświetleniowej o zmiennej bryle fotometrycznej

pobierz


Cristiane Caroline Campos Lopes, Szymon Duda, Michał Smolnicki, Paweł Zielonka, Paweł Stabla, Grzegorz Lesiuk
Fracture resistance of GFRP bars analyzed using acoustic emission and finite element method

pobierz


Izabela Lubowiecka, Mateusz Troka, Katarzyna Szepietowska
Mechanical response of human abdominal wall based on digital image correlation and artificial neural network analysis

pobierz


Krzysztof Magnucki, Joanna Kustosz, Damian Goliwąs
Efektywne kształtowanie stopniowanej belki sandwiczowej z utwierdzonymi końcami

pobierz


Mateusz Majdak, Jerzy Małachowski, Paweł Baranowski
Studium numeryczne wybranych struktur komórkowych w warunkach oddziaływań statycznych

pobierz


Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Karolina Pęcherzewska
Projekt i badania numeryczne modułowego ładunku kumulacyjnego o regulowanej przebijalności, elaborowanego plastycznym materiałem wybuchowym

pobierz


Łukasz Mazurkiewicz, Michał Tomaszewski, Michał Kucewicz, Radosław Rzepliński, Mikołaj Sługocki, Jerzy Małachowski, Bogdan Ciszek
Badania eksperymentalne parametrów przepływu krwi w uproszczonych odcinkach naczyń mózgowych

pobierz


Danuta Miedzińska
Metody opisu zjawisk mechanicznych zachodzących w materiałach porowatych infiltrowanych płynami

pobierz


Mikołaj Miśkiewicz
Diagnostyka konstrukcji inżynierskich wspierana zaawansowanymi symulacjami MES

pobierz


Piotr Nowak, Tomasz Gajewski, Piotr Peksa, Piotr W. Sielicki
Experimental verification of different analytical approaches for estimating underwater explosives

pobierz


Daniel B. Nycz, Zdzisław Dąbczyński, Rafał Sobieraj, Robert Kordus, Łukasz Kawałek
Symulacja zderzeń nowego absorbera drogowego TMA z pojazdami

pobierz


Piotr Oczkowski, Damian Gąsiorek, Maciej Walczak, Andrzej Szlęk
Analiza energetyczna obiektu biurowego APA Black House, identyfikacja możliwości dalszej redukcji zużycia energii – case study

pobierz


Mateusz Oszczypała, Jarosław Ziółkowski, Jerzy Małachowski
Semi-markowskie podejście do modelowania niezawodności pojazdów ciężarowo-osobowych

pobierz


Robert Panowicz, Marcin Konarzewski
Właściwości mechaniczne i modelowanie konstytutywne stopu aluminium AW-5251 w szerokim zakresie szybkości odkształcenia

pobierz


Paweł Płatek, Kamil Cieplak, Marcin Sarzyński, Jacek Janiszewski, Janusz Kluczyński,
Paweł Baranowski, Jerzy Małachowski

Badania wytrzymałościowe struktur komórkowych wytworzonych przyrostowo z metal filament BASF Ultrafuse 316L

pobierz


Michał Ptak, Jerzy Czmochowski
Using computer technique for developing method for vibration damage estimation under combined random and deterministic loading

pobierz


Mariusz Ptak, Johannes Wilhelm, Marek Sawicki
Children on bicycles in baby carriers – numerical and experimental approaches

pobierz


Mariusz Ptak, Johannes Wilhelm, Monika Ratajczak, Marek Sawicki
Modelowanie numeryczne urazów głowy człowieka w wypadkach drogowych i sporcie – wyzwania i możliwości

pobierz


Dariusz Pyka, Adam Kurzawa, Mirosław Bocian, Marcin Bajkowski,
Martyna Zemlik, Krzysztof Jamroziak

Badania eksperymentalno-numeryczne dodatkowej osłony przeciwko miną narzutowym typu MN-123

pobierz


Michał Rogala, Mirosław Ferdynus
Aspect of multilevel triggers in crashworthiness analysis of thin-walled energy absorber

pobierz


Jerzy Rojek
Modelowanie i symulacja zagadnień inżynierskich metodą elementów dyskretnych

pobierz


Justyna Romanek, Marta Chmura, Grzegorz Gruszka, Piotr Wodarski, Jacek Jurkojć
Wpływ bodźców dźwiękowych na stabilność postawy ciała

pobierz


Katarzyna Romanowska, Dariusz Pyka, Robert Śliwiński, Krzysztof Opieliński, Krzysztof Jamroziak
Wstępna analiza numeryczna propagacji fali mechanicznej w wyniku przyłożenia głowicy pomiarowej elastografu w nieinwazyjnej ocenie stanu wątroby

pobierz


Patryk Różyło
Failure analysis of composite structures subjected to three-point bending

pobierz


Piotr Rybak, Zdzisław Hryciów, Andrzej Wiśniewski
Numeryczno-eksperymentalna analiza własności Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty

pobierz


Marcin Sarzyński, Paweł Płatek, Kamil Cieplak, Michał Grązka, Krzysztof Grzelak, Janusz Kluczyński
Badania właściwości mechanicznych materiałów wytworzonych technikami przyrostowymi do zastosowań medycznych

pobierz


Ksenia Siadkowska
Analiza optymalizacyjna prototypowego wirnika nośnego śmigłowca o zmiennym kącie skręcenia łopaty

pobierz


Judyta Sienkiewicz, Paweł Płatek, Jacek Janiszewski, Marek Polański, Marcin Sarzyński, Kamil Cieplak, Janusz Kluczyński, Krzysztof Grzelak
Charakterystyka mikrostrukturalna oraz badania wytrzymałościowe stali Maraging M300 wytworzonej technikami przyrostowymi

pobierz


Sebastian Sławski, Jarosław Kaczmarczyk, Małgorzata Szymiczek, Jarosław Domin, Sławomir Duda
Numeryczna i doświadczalna analiza odporności udarowej wielowarstwowych paneli kompozytowych

pobierz


Jacek Spisak
Prezentacja przykładów współpracy rozwiązań obliczeniowych i pomiarowych
oferowanych przez EC Test Systems


pobierz


Sebastian Stanisławek, Grzegorz Sławiński, Karolina Pęcherzewska
Zastosowanie penetratora formowanego wybuchowo do rażenia celów w bliskim dystansie

pobierz


Michał Stankiewicz, Marcin Konarzewski, Kamil Sybilski
Analiza porównawcza parametrów chodu na bieżni tradycyjnej i wielokierunkowej

pobierz


Artur Stefańczyk, Patryk Bałazy, Paweł Knap, Tymoteusz Turlej
Zastosowanie głębokiego uczenie przez wzmacnianie w wyznaczaniu optymalnej trajektorii manipulatora o pięciu stopniach swobody

pobierz


Artur Stefańczyk, Szymon Apanasewicz, Julia Zięba, Tymoteusz Turlej
Detekcja ludzi przy pomocy kamery termowizyjnej i głębokich sieci neuronowych

pobierz


Marek Świerczewski, Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa, Dominik Dębiński
Rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczające przestrzeń pasażerską w pojazdach wojskowych przed perforacją w wyniku wybuchu min i IED

pobierz


Jacek Świniarski, Paweł Witczak
Modelowanie dynamicznej odpowiedzi transformatora na wymuszenie harmoniczne z uwzględnieniem płynu i absorberów energii

pobierz


Kamil Sybilski, Jerzy Małachowski
Wpływ braku symetrii na zachowanie ciała kierowcy w trakcie zderzenia

pobierz


Katarzyna Szepietowska, Izabela Lubowiecka
Propagacja niepewności i globalna analiza wrażliwości w modelowaniu ściany brzucha z wszczepioną siatką chirurgiczną

pobierz


Joanna Szkutnik-Rogoż, Jerzy Małachowski
Optymalizacyjne narzędzia wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw

pobierz


Artur Szlachta, Tomasz Gajewski, Piotr Sielicki
Wytrzymałość elementów drewnianych na oddziaływanie obciążeń wybuchowych

pobierz


Bogdan Szturomski, Radosław Kiciński, Stanisław Milewski
Symulacja FEM oddziaływania niekontaktowego bliskiego wybuchu podwodnego na fundament armaty zamontowanej na pokładzie okrętu

pobierz


Sebastian Temich, Damian Gąsiorek, Maciej Walczak, Paweł Tarnowski, Martyna Kurbiel
Zastosowanie narzędzi „Predictive Maintenance” do oceny wycieku gazu – case study

pobierz


Andrzej Teter, Zbigniew Kołakowski
Globalna utrata stateczności eulerowskich słupów o zmiennej gradacji właściwości materiałowych
na ich długościach


pobierz


Michał Tomaszewski, Michał Kucewicz, Łukasz Mazurkiewicz, Radosław Rzepliński, Mikołaj Sługocki, Jerzy Małachowski, Bogdan Ciszek
Wpływ warunków początkowo-brzegowych na charakter przepływu w naczyniach mózgowych uwzględniających naczynia przeszywające (perforatory)

pobierz


Zbigniew Tyfa, Piotr Reorowicz, Damian Obidowski, Krzysztof Jóźwik
Influence of fluid rheology on blood flow hemodynamics in patient-specific arterial networks of varied complexity – in silico studies

pobierz


Henryk Wachta
Badania zakresu wpływu oświetlenia ulicznego na iluminacje

pobierz


Mirosław Wesołowski, Mariusz Ruchwa, Sandris Rucevskis
Nieliniowa statyczna analiza kompozytowej belki przekładkowej z wypełnieniem kratownicowym w próbie trzypunktowego zginania

pobierz


Piotr Wodarski, Marta Chmura, Michał Szlęzak, Grzegorz Gruszka, Justyna Romanek, Marek Gzik, Jacek Jurkojć
Wpływ przygotowania posturalnego na stabilność postawy w odpowiedzi na przednio-tylnie zaburzenie podłoża

pobierz


Piotr Wodarski, Marta Chmura, Grzegorz Gruszka, Justyna Romanek, Jacek Jurkojć
Wykorzystanie wskaźników giełdowych w analizie zdolności utrzymywania równowagi przez człowieka

pobierz


Wojciech Wolański, Kamil Joszko, Edyta Kawlewska, Michał Burkacki, Bożena Gzik-Zroska,
Wioleta Kutniewska, Jacek Kropiwnicki, Marek Gzik, Krzysztof Dowgierd

Analiza biomechaniczna endoprotezy stawu skroniowo-żuchwowego

pobierz


Paweł Wysmulski
Czułość ściskanych słupów kompozytowych na nieosiowość przyłożenia obciążenia

pobierz


Justyna Zalewska-Lesiak, Jerzy Małachowski, Joanna Szkutnik-Rogoż
Analiza gotowości małych turbin wiatrowych z wykorzystaniem modelu Markowa

pobierz


Martyna Zemlik, Dariusz Pyka, Łukasz Konat, Krzysztof Jamroziak
Odporność udarowa połączenia spawanego stali wysokowytrzymałej
w wyniku ostrzału pociskiem 7,62 x 54 mm ŁPS


pobierz


Mariusz Zieja, Paweł Gołda, Justyna Tomaszewska, Szymon Świergolik, Paweł Dygnatowski
Kwantowe technologie w zarządzaniu przestrzenią powietrzną

pobierz
Wykaz czasopism, w których zostaną opublikowane zaakceptowane artykuły:

Nazwa czasopisma Numer ISSN / eISSN Punkty
Acta Mechanica et Automatica 1898-4088
2300-5319
100
Archives of Civil Engineering 1230-2945
2300-3103
100
Metrology and Measurement Systems 0860-8229
2300-1941
100
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 0239-7528
2300-1917
100
Engineering Transactions 0867-888X
2450-8071
70
Computer Assisted Methods in Engineering and Science  2299-3649 70
Journal of Machine Engineering 1895-7595
2391-8071
70

Design by Anna Szurgott