SPONSORZY


Endego Sp. z o.o.


Airbus Poland S.A.
EC TEST Systems Sp. z o.o.Hottinger Brüel & Kjær Poland Sp. z o.o.PKP Cargo S.A.
OFERTA PAKIETÓW SPECJALNYCH


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI'2022. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Firm, w których obszarze zainteresowania znajdują się techniki komputerowe oraz metody badań eksperymentalnych dotyczące analizy, projektowania i wytwarzania materiałów, konstrukcji oraz systemów wspierających działania w tym oraz podobnym obszarze. Zagadnienia, które są prezentowane na naszej konferencji są w dużej mierze ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów pojawiających się w działalności współczesnego inżyniera.

Dzięki uczestnictwu w naszej konferencji uzyskujecie Państwo wyjątkową możliwość zainteresowania aktualnymi problemami inżynierskimi kadry naukowej pracującej na uczelniach oraz w instytutach w całym kraju. Jednocześnie nieoceniona dla nich będzie możliwość zapoznania się także z produktami, które Państwa firma oferuje na rynku.

Dzięki Państwa uczestnictwu przedstawiciele nauki uzyskują możliwość prezentacji wyników swoich badań na szerszym forum.

W załączeniu przesyłamy ofertę Pakietów, obejmujących m.in.:

  • wyeksponowanie logo firmy na stronie konferencji,

  • umieszczenie linku do wskazanej strony internetowej firmy,

  • umieszczenie logo firmy na przygotowywanych materiałach konferencyjnych (np. ulotkach, plakatach, programie, książce ze streszczeniami referatów).


Przedstawiciele firmy będą mogli m.in.:

  • umieścić plakat firmowy, a także jej wyroby na specjalnych stanowiskach,

  • prezentować firmę poprzez dystrybucję materiałów, folderów, a po uzgodnieniach, także w inny zaproponowany przez firmę sposób,

  • wygłosić wykład w ramach organizowanych sesji.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Lęgas
tel.: +48 261 837 818
aleksandra.legas@wat.edu.pl


Oferta pakietów sponsorskich
Deklaracja uczestnictwa Sponsora


Design by Anna Szurgott