Zgłoszenie udziału oraz przesłanie 2-stronicowego rozszerzonego streszczenia

31 sierpnia 2022

Informacja o zakwalifikowaniu referatu

na bieżąco (do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia)

Wniesienie opłaty konferencyjnej

31 sierpnia 2022

Konferencja TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2022

18-21 października 2022

Przesłanie pełnej wersji referatu do publikacji

19 grudnia 2022

Design by Anna Szurgott