ORGANIZATORZY

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT

Instytut Pojazdów i Transportu
Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT

O KONFERENCJI

Celem Konferencji TKI2024 jest rozwój technik numerycznych i eksperymentalnych w inżynierii, transfer wiedzy naukowej i technicznej między ośrodkami naukowymi oraz między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami.

Konferencja stanowi także forum wymiany doświadczeń użytkowników systemów CAD/CAM/CAE.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in.:

 • techniki komputerowe w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, konstrukcji, procesów i systemów;
 • projektowanie i badania innowacyjnych materiałów, konstrukcji, procesów i systemów;
 • techniki eksperymentalne badań materiałów i konstrukcji;
 • metody weryfikacyjne i walidacyjne w symulacjach numerycznych;
 • modelowanie konstytutywne;
 • badania odporności udarowej konstrukcji;
 • techniki komputerowe w inżynierii biomedycznej;
 • metody komputerowe w mechanice płynów;
 • modelowanie zagadnienia sprzężenia;
 • metody modelowania i optymalizacji;
 • numeryczne obrazowanie w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie technicznej obiektów.

W ramach Konferencji zorganizowane zostaną sesje plenarne, sesje tematyczne i sesje plakatowe, na których prezentowane będą:

 • referaty plenarne prezentowane na sesjach plenarnych,
 • referaty uczestników prezentowane na sesjach tematycznych oraz plakatowych.

Referaty wygłoszone na Konferencji i rekomendowane przez Komitet Naukowy będą mogły być opublikowane w 2025 roku w wybranych punktowanych czasopismach.

Zgłaszanie udziału oraz referatu(ów) odbywa się przez stronę internetową konferencji, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i załączenie pliku rozszerzonego streszczenia referatu.

Rozszerzone streszczenie referatu (o objętości 2 stron) należy przygotować zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej konferencji – w zakładce do pobrania. Rozszerzone streszczenia mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Przesłane streszczenia będą stanowić podstawę kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy.

PUBLIKACJE

Referaty wygłoszone na Konferencji, zarekomendowane przez Komitet Naukowy, będą mogły zostać opublikowane w 2025 roku w wybranych czasopismach punktowanych wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o szczegółach procesu publikowania artykułów pokonferencyjnych.

Wykaz czasopism, w których zostaną opublikowane zaakceptowane artykuły:

Nazwa czasopismaNumer ISSN / eISSNPunkty

HISTORIA

Konferencje Naukowo-Techniczne Techniki Komputerowe w Inżynierii stanowią kontynuację cyklu konferencji
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania oraz Odporność Udarowa Konstrukcji.

EdycjaDataMiejsceNazwa konferencji
XVI18 – 21.10.2022MrągowoXVI Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2022
XVI20 – 23.10.2020 XVI Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2020 – odwołana z powodu pandemii COVID-19
XV16 – 19.10.2018Jora Wielka, MikołajkiXV Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018
XIV18 – 21.10.2016Paprotnia, Teresin k. SochaczewaXIV Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016
XIII6 – 9.05.2014Licheń Stary k. KoninaXIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2014
XII18 – 21.10.2011Słok k. BełchatowaXII Konferencja Naukowo-Techniczna
Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2011
XI20 – 23.10.2009PiszXI Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2009 *
X13 – 16.10.2007Kazimierz DolnyX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2007
IX19 – 22.10.2005GiżyckoIX Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania MES2005
VIII15 – 18.10.2003RyniaVIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
VII9 – 11.10.2002Warszawa (WAT)VII Sympozjum Naukowo-Techniczne
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
VI10 – 13.10.2001RyniaVI Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
V6 – 9.12.2000RyniaV Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
IV19 – 22.10.1999RyniaIV Konferencja Naukowo-Techniczna
Programy MSC w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
III1998Gdańsk (CTO)III Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC
II1997Warszawa (ILot)II Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC
I1996Kraków (AGH)I Spotkanie Użytkowników Oprogramowania MSC

* XI Konferencja MES2009 połączona z V Konferencją Naukowo-Techniczną Odporność Udarowa Konstrukcji OUK2009.

Back to top