Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

UCZESTNIK

Imię i nazwisko

INSTYTUCJA DELEGUJĄCA

Adres

POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj opłaty konferencyjnej
Preferowana forma prezentacji
Ostateczną decyzję podejmuje Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny na podstawie przesłanych streszczeń.
W przypadku udziału osoby towarzyszącej prosimy podać jej imię i nazwisko.
Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 1 600 PLN.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 3.
Rozszerzone 2‑stronicowe streszczenie powinno być przygotowane w języku polskim lub angielskim i przesłane w formacie MS Word (*.doc lub *.docx).
Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora zgłaszającego (np. Kowalski.docx). W przypadku zgłaszania kilku streszczeń przez tego samego autora nazwy plików powinny być ponumerowane (np. Kowalski1.docx, Kowalski2.docx itd.).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Back to top