Spotkanie naukowe, wręczone medale i pozytywne opinie. Podsumowanie XIV konferencji TKI’2016

2016-11-09

W dniach 18-21 października 2016 roku odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, która miała miejsce w hotelu Kuźnia Napoleońska w Teresinie.
Głównym organizatorem obecnej konferencji była Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT w Warszawie. W konferencji wzięło udział blisko 140 uczestników z uczelni i ośrodków naukowych z całej Polski.
Tegoroczne spotkanie konferencyjne było zorganizowane pod honorowym patronatem Viceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk – prof. dr. hab. inż. Michała KLEIBERA oraz Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej – płk. dr. hab. inż. Tadeusza SZCZURKA, prof. WAT.


Czytaj więcej...

Termin nadsyłania pełnych wersji referatów

2016-11-02

Informujemy, że ze względów organizacyjnych termin nadsyłania pełnych wersji referatów do opublikowania w punktowanym czasopiśmie, został przedłużony do 30 listopada 2016 roku.

Program konferencji

2016-10-11

Informujemy, że szczegółowy program konferencji (wstępny) jest dostępny tutaj.

Wymiary plakatów

2016-10-03

Informacja dla osób, które będą prezentowały swoje prace w formie plakatowej - wymiary do opracowania plakatów to: 80 x 120 cm.

Wydłużenie terminu rejestracji i wniesienia opłaty

2016-07-31

Informujemy, że termin zgłaszania udziału w Konferencji TKI2016, przesyłania 2-stronicowych rozszerzonych streszczeń
oraz wnoszenia opłaty konferencyjnej został przedłużony do 5 września.

Informacja Komitetu Organizacyjnego Konferencji TKI2016

2016-07-31

Lista czasopism, w których będą mogły być opublikowane prace wygłoszone na Konferencji TKI2016, jest dostępna tutaj.

Referaty zamawiane

2016-07-29

Lista referatów zamawianych, które zostaną wygłoszone w ramach sesji plenarnych jest dostępna tutaj.

Dodano nowe dokumenty

2016-07-08

Informujemy, że Dodano dokumenty do pobrania - ramowy program oraz wstępny opis eventu "Żelazowa Wola" – szczegóły tutaj.

Informacja Komitetu Organizacyjnego Konferencji TKI2016

2016-05-09

Informujemy, że Komunikat nr 2 można pobrać tutaj.

Medal im. Prof. Szmeltera

2016-01-26

Informujemy, że trwa nabór wniosków o nadanie medalu im. Profesora Jana Szmeltera. Medal jest nadawany za wybitne osiągnięcia naukowe lub/i całokształt działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii.
Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu:

  • Wnioski o nadanie Medalu mogą być składane z własnej inicjatywy przez członków Kapituły, laureatów Medalu oraz przez grupę minimum 5 członków Komitetu Naukowego Konferencji.
  • Pisemny wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać dane i charakterystykę osoby oraz określenie zasług uzasadniających nadanie Medalu.
  • Wnioski należy składać do Sekretarza Kapituły do końca stycznia roku, w którym Medal ma być nadany. W uzasadnionych przypadkach powyższy termin może zostać wydłużony.

Wnioski o uruchomienie MiniSympozjów

2016-02-03

Informujemy o możliwości zgłaszania minisympozjów (sesji tematycznych) w ramach konferencji TKI2016. Wniosek, przesłany drogą mailową, powinien zawierać:

  • dane kontaktowe osoby/osób zgłaszającej/zgłaszających,
  • tytuł proponowanego minisympojum,
  • krótkie streszczenie opisujące proponowaną tematykę oraz słowa kluczowe.

Zgłoszenia minisympozjów prosimy przesyłać na adres anna.szurgott@wat.edu.pl w terminie do: 18.03.2016 r.

Decyzja o uruchomieniu minisympozjum o proponowanej tematyce będzie zależna od liczby otrzymanych zgłoszeń referatów (w celu uruchomienia minisympozjum niezbędne jest zgłoszenie co najmniej 5 referatów).

Zapraszamy do przesyłania propozycji zgłoszeń minisympozjów.

Informacja Komitetu Organizacyjnego Konferencji TKI2016

2015-09-07

Informujemy, że Komunikat nr 1 można pobrać tutaj.

Uruchomienie strony internetowej Konferencji TKI2016

2015-07-01

W dniu 1 lipca 2015 r. została uruchomiona strona internetowa XIV Konferencji Naukowo-Technicznej
TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2016. Informacje na stronie będą sukcesywnie uzupełniane.