Pełna opłata konferencyjna – pokój jednoosobowy– PLN
Pełna opłata konferencyjna (za 1 osobę) – pokój dwuosobowy– PLN
Obniżona opłata konferencyjna dla doktorantów, studentów (za 1 osobę; pokój dwuosobowy/trzyosobowy)– PLN
Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących– PLN

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, koszty publikacji, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa
Citibank Handlowy S.A.
nr konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
subkonto 700 1000 50 002

z dopiskiem TKI2024 oraz nazwiskami osób, których wpłata dotyczy.

Faktura VAT będzie wystawiona bez podpisu odbiorcy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. W przypadku konieczności wystawienia faktury we wcześniejszym terminie prosimy o kontakt.

UWAGI

Autor lub współautor nie jest osobą towarzyszącą. Osoba towarzysząca musi dzielić pokój z pełnopłatnym uczestnikiem konferencji.

Każdy pełnopłatny uczestnik może zgłosić jeden referat w ramach opłaty konferencyjnej. Doktoranci, studenci i osoby towarzyszące nie mogą zgłaszać dodatkowych referatów.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 31 sierpnia 2024 r. uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaty. Po tym terminie wpłata nie jest zwracana.


OFERTA PAKIETÓW SPECJALNYCH

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Techniki Komputerowe w Inżynierii” TKI2024. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Firm, w których obszarze zainteresowania znajdują się techniki komputerowe oraz metody badań eksperymentalnych dotyczące analizy, projektowania i wytwarzania materiałów, konstrukcji oraz systemów wspierających działania w tym oraz podobnym obszarze. Zagadnienia, które prezentowane na naszej konferencji są w dużej mierze ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów pojawiających się w działalności współczesnego inżyniera.

Dzięki uczestnictwu w naszej konferencji uzyskujecie Państwo wyjątkową możliwość zainteresowania aktualnymi problemami inżynierskimi kadry naukowej pracującej na uczelniach oraz w instytutach w całym kraju. Jednocześnie nieoceniona dla nich będzie możliwość zapoznania się także z produktami, które Państwa firma oferuje na rynku.

Dzięki Państwa uczestnictwu przedstawiciele nauki uzyskują możliwość prezentacji wyników swoich badań na szerszym forum.

W załączeniu przesyłamy ofertę Pakietów, obejmujących m.in.:

  • wyeksponowanie logo firmy na stronie konferencji,
  • umieszczenie linku do wskazanej strony internetowej firmy,
  • umieszczenie logo firmy na przygotowywanych materiałach konferencyjnych (np. ulotkach, plakatach, programie, książce ze streszczeniami referatów).

Przedstawiciele firmy będą mogli m.in.:

  • umieścić plakat firmowy, a także jej wyroby na specjalnych stanowiskach,
  • prezentować firmę poprzez dystrybucję materiałów, folderów, a po uzgodnieniach, także w inny zaproponowany przez firmę sposób,
  • wygłosić wykład w ramach organizowanych sesji.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Lęgas
tel. +48 261 837 818
aleksandra.legas@wat.edu.pl

Oferta pakietów partnerskich

Deklaracja uczestnictwa partnerskiego

Back to top