Medal im. prof. Jana Szmeltera jest nadawany raz na dwa lata za szczególne osiągnięcia naukowe lub całokształt działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii i jest przyznawany przez Kapitułę Medalu.

W skład Kapituły wchodzi 8 członków powoływanych przez Komitet Naukowy Konferencji spośród jego członków oraz laureatów Medalu prof. J. Szmeltera w kategorii „za całokształt działalności” oraz „za bezpośrednie osiągnięcie”.

Skład Kapituły na kadencję w latach 2024 – 2028 (Dziekan WIM oraz 8 członków powoływanych przez KN Konferencji spośród jego członków oraz laureatów Medalu prof. Jana Szmeltera):

  1. prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
  2. prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI (Politechnika Poznańska)
  3. prof. dr hab. inż. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI (Politechnika Gdańska)
  4. prof. dr hab. inż. Tomasz KUBIAK (Politechnika Łódzka)
  5. prof. dr hab. inż. Jerzy PAMIN (Politechnika Krakowska)
  6. prof. dr hab. inż. Wojciech SUMELKA (Politechnika Poznańska)
  7. prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN (Politechnika Gdańska)
  8. prof. dr hab. inż. Ewa MAGNUCKA-BLANDZI (Politechnika Poznańska)
  9. prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI (Politechnika Wrocławska)

Wykaz laureatów wyróżnionych medalem im. prof. Jana Szmeltera

Nr
medalu
Imię i nazwiskoData
przyznania
Rodzaj zasługiData i miejsce wręczenia
1prof. dr hab. inż.
Michał Kleiber
(PAN)
20.03.2014Za całokształt działalności07.05.2014
XIII Konferencja TKI 2014 w Licheniu
2prof. dr hab. inż.
Marian Dacko
(WAT)
20.03.2014Za całokształt działalności07.05.2014
XIII Konferencja TKI 2014 w Licheniu
3prof. dr hab. inż.
Tadeusz Burczyński
(PAN)
20.03.2014Za bezpośrednie osiągnięcie: rozwój nowoczesnych technik obliczeniowych opartych na sztucznej inteligencji i algorytmach genetycznych07.05.2014
XIII Konferencja TKI 2014 w Licheniu
4prof. dr hab. inż.
Tadeusz Niezgoda
(WAT)
20.03.2014Za bezpośrednie osiągnięcie: zastosowanie metod inżynierii komputerowej w dziedzinie wynalazczości07.05.2014
XIII Konferencja TKI 2014 w Licheniu
5dr inż.
Danuta Miedzińska
(WAT)
20.03.2014Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze zastosowania technik i metod komputerowych do zagadnień modelowania materiałów porowatych07.05.2014
XIII Konferencja TKI 2014 w Licheniu
6dr inż.
Agnieszka Sabik
(PG)
20.03.2014Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze analiz stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie07.05.2014
XIII Konferencja TKI 2014 w Licheniu
7prof. dr hab. inż.
Stanisław Dobrociński
(AMW)
20.04.2016Za całokształt działalności19.10.2016
XIV Konferencja TKI 2016 w Teresinie
8prof. dr hab. inż.
Janusz Orkisz
(PK)
20.04.2016Za całokształt działalności19.10.2016
XIV Konferencja TKI 2016 w Teresinie
9prof. dr hab. inż.
Marek Gzik
(PŚ)
20.04.2016Za bezpośrednie osiągnięcie: wybitny wkład w rozwój komputerowych metod w obszarze inżynierii biomedycznej19.10.2016
XIV Konferencja TKI 2016 w Teresinie
10dr hab. inż.
Jerzy Małachowski, prof. WAT
(WAT)
20.04.2016Za bezpośrednie osiągnięcie: wybitny wkład doprojektowania, modelowania komputerowego i analizy stentów kardiochirurgicznych oraz do projektowania, modelowania komputerowego i nieliniowej analizy konstrukcji pracujących w warunkach ekstremalnych19.10.2016
XIV Konferencja TKI 2016 w Teresinie
11dr inż.
Paweł Baranowski
(WAT)
20.04.2016Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze komputerowych metod mechaniki z wykorzystaniem zaawansowanych technik modelowania i symulacji sprzężenia pomiędzy ośrodkiem gazowym a stałym, modelowania zjawisk falowych w materiale19.10.2016
XIV Konferencja TKI 2016 w Teresinie
12dr inż.
Stanisław Burzyński
(PG)
20.04.2016Za dokonania młodego pracownika nauki: działalność w obszarze analiz stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie19.10.2016
XIV Konferencja TKI 2016 w Teresinie
13prof. dr hab. inż.
Wacław Borkowski
(WAT)
23.04.2018Za całokształt działalności17.10.2018
XV Konferencja TKI 2018 w Mikołajkach
14prof. dr hab. inż.
Jacek Chróścielewski
(PG)
23.04.2018Za całokształt działalności17.10.2018
XV Konferencja TKI 2018 w Mikołajkach
15dr hab. inż.
Ewa Magnucka‑Blandzi, prof. PP
(PP)
23.04.2018Za bezpośrednie osiągnięcie: oryginalne modele matematyczne konstrukcji warstwowych, ich weryfikacja numeryczna, jak również doświadczalna17.10.2018
XV Konferencja TKI 2018 w Mikołajkach
16dr hab. inż.
Jerzy Pamin, prof. PKr
(PKr)
23.04.2018Za bezpośrednie osiągnięcie: wybitny wkład w opracowanie zestawów modeli gradientowej teorii plastyczności, stosowanych w symulacji numerycznej deformacji zlokalizowanych w materiałach quasi-kruchych (np.beton) i geotechnicznych17.10.2018
XV Konferencja TKI 2018 w Mikołajkach
17dr inż.
Łukasz Mazurkiewicz
(WAT)
23.04.2018Za dokonania młodego pracownika nauki: optymalizacja konstrukcji wykorzystującą algorytmy genetyczne wraz z automatyczną generacją parametrycznych modeli numerycznych charakteryzujących się szeregiem zmiennych opisanych w sposób probabilistyczny17.10.2018
XV Konferencja TKI 2018 w Mikołajkach
18dr inż.
Bartosz Sobczyk
(PG)
23.04.2018Za dokonania młodego pracownika nauki: mechaniką konstrukcji wykonanych w całości bądź częściowo z laminatów kompozytowych. Jego badania mają charakter zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny. W obydwu przypadkach wykorzystuje zaawansowane techniki komputerowe do analizy zachowania konstrukcji17.10.2018
XV Konferencja TKI 2018 w Mikołajkach
19prof. hab. inż.
Tomasz Łodygowski
(PP)
04.10.2022Za całokształt działalności19.10.2022
XVI Konferencja TKI 2022 w Mrągowie
20prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kołakowski
(PŁ)
04.10.2022Za całokształt działalności19.10.2022
XVI Konferencja TKI 2022 w Mrągowie
21dr hab. inż.
Mariusz Ptak, prof. uczelni
(PWr)
04.10.2022Za bezpośrednie osiągnięcie: opracowanie światowej klasy modeli numerycznych głowy: dziecka, osoby dorosłej i seniora, które umożliwiają badanie i zapobieganie urazom czaszkowo-mózgowych u ludzi w różnym wieku, skonstruowanie wieloczujnikowej opaski do rejestracji przeciążeń na głowie człowieka w czasie rzeczywistym oraz udostępnienie społeczeństwu darmowego modelu głowy wraz z atlasem diagnostycznym19.10.2022
XVI Konferencja TKI 2022 w Mrągowie
22dr inż.
Michał Doroszko
(PB)
04.10.2022Za bezpośrednie osiągnięcie: opracowanie metodologii i algorytmów numerycznego modelowania (za pomocą metody elementów skończonych) procesów odkształcania oraz zniszczenia materiałów niejednorodnych, a w szczególności metalicznych materiałów porowatych oraz metamateriałów uzyskiwanych za pomocą metod przyrostowych, z uwzględnieniem kształtu struktury porowatej materiałów w skali mezoskopowej za pomocą technik tomograficznych, a w szczególności mikrotomografii komputerowej.19.10.2022
XVI Konferencja TKI 2022 w Mrągowie
23dr inż.
Dariusz Pyka
(PWr)
04.10.2022Za dokonania młodego pracownika nauki: prowadzenie badań naukowych w zakresie opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk szybkozmiennych na bazie energii układu i jej składowych19.10.2022
XVI Konferencja TKI 2022 w Mrągowie
24mgr inż.
Michał Kucewicz
(WAT)
04.10.2022Za dokonania młodego pracownika nauki: znaczne osiągnięcia publikacyjne w obszarach badań związanych z modelowaniem numerycznym w obszarze mechaniki ośrodków ciągłych19.10.2022
XVI Konferencja TKI 2022 w Mrągowie

Decyzja Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie zasad i trybu nadawania Medalu im. prof. Szmeltera

Back to top