31 lipca 2024 r.Zgłoszenie udziału oraz przesłanie 2‑stronicowego rozszerzonego streszczenia
na bieżąco
(do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia)
Informacja o zakwalifikowaniu referatu
15 sierpnia 2024 r.Wniesienie opłaty konferencyjnej
15 – 18 października 2024 r.Konferencja TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI2024
15 grudnia 2024 r.Przesłanie pełnej wersji referatu do publikacji

Back to top